Pulsació i compàs
a year ago
eruiz9_68534
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
13 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Què és la pulsació?

  answer choices

  Es la velocitat d'una peça musical

  Es el tic tic com un rellotge

  Es el ritme de la música

  Són les figures musicals

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Quin és l'aparell que mesura les pulsacions

  answer choices

  El rellotge

  El metrònom

  El ritme

  Cap de les anteriors

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  On s'escriu el compàs a la partitura?

  answer choices

  Al final

  Al principi

  Al principi,després de la clau

  Al principi abans de la clau

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Què vol dir el trencat 2/4

  answer choices

  Dues corxeres

  Dues blanques

  Dues negres

  Quatre negres

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Quines paraules italianes utilitzem per definir la pulsació molt ràpida d'una peça musical?

  answer choices

  Adagio

  Presto

  Vivace

  Moderato

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Què vol dir la paraula Adagio?

  answer choices

  Pulsació molt ràpida

  Pulsació lenta

  Pulsació ràpida

  Cap de les anteriors

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Quines són les paraules que fan referència a una velocitat gradual?

  answer choices

  Ràpid i lent

  Accelerando i adagio

  Allegro i adagio

  Accelerando i ritardando

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Quins són els tres compassos simples que coneixem?

  answer choices

  2/4,3/4 i 4/4

  2/4 ,6/8 ,3/4

  3/4, 9/8 i 6/8

  cap de les anteriors

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  Quina és la figura que entra en tot el compàs 3/4?

  answer choices

  La rodona

  La negra

  La blanca amb puntet

  La corxera

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Per què el compàs 6/8 és un compàs compost?

  answer choices

  Perquè té dos compassos alhora

  Perquè cada temps es pot subdividir en dos parts

  Perquè cada temps es pot subdividir en tres parts

  Perquè no és cap compàs

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  Quina figura entra en un temps del compàs 6/8?

  answer choices

  Una negra

  Una negra amb puntet

  Una blanca amb puntet

  Una rodona

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  Quina és la sèrie correcta?

  answer choices

  2/4 , 6/8, 4/4

  3/4, 4/4, 6/8

  4/4, 6/8 , 3/4

  2/4, 3/4, 4/4

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  Hem estudiat el compàs combinat 5/4. Quins compassos el formen?

  answer choices

  1/4 +4/4

  2/4 + 6/8

  3/4 + 2/4

  2/4 +3/4

Report Quiz
Join a game