Arts

9th -

12th

Image

Chuyên đề văn xuôi

2

20 questions

 • 1. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Kim Lân là cây bút chuyên viết chuyện ngắn, có sở trường viết về:

  Người trí thức

  Người chiến sĩ

  C. Nông thôn và người nông dân

  Tầng lớp thành thị

 • 2. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Nhan đề “Vợ nhặt” mang ý nghĩa:

  Thân phận con người trở nên rẻ rúng, có thể “nhặt” được như món đồ ngưởi ta đánh rơi hoặc bỏ quên

  Thể hiện khát khao sống, khát khao hạnh phúc của con người trong hoàn cảnh khốn cùngT

  Cả hai đáp án trên đều đúng

  Cả hai đáp án trên đều sai

 • 3. Fill in the Blank
  30 seconds
  1 pt

  Từ nào còn thiếu trong dấu ...:

  “Sáng hôm sau, mặt trời lên bằng con sào, Tràng mới trở dậy. Trong người êm ái ...... như người vừa ở trong giấc mơ đi ra. Trong óc Tràng vẫn thấy đám người đói và lá cờ đỏ bay phấp phới”.

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags