pencil-icon
Build your own quiz

Education

10th

grade

Image

Trắc nghiệm cuối kì Văn

1
play

19 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  2 minutes
  1 pt

  Văn bản huyện đường thuộc bộ phận tuồng nào?

  Tuồng hài

  tuồng cung đình

  Tuồng sĩ phu yêu nước

  Tuồng tự do

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Văn bản huyện đường thuộc loại nào?

  Văn bản chèo

  Văn bản nghị luận

  Văn bản tuồng

  Văn bản thông tin

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Các nhân vật có lời thoại trong đoạn trích là: (bài Huyện Đường)

  Thị Hến,Đề Hầu, Huyện Trìa,Ngêu, Lý Trưởng

  Trùm Sò, Thị Hến, lính lệ A và lính Lệ B,Trùm Sò

  Trii huyện,Đề lại,lính lệ A, Lính Lệ B, Trùm Sò, Lý Trưởng

  Lính lệ A,Lính Lệ B, Trùm Sò,Thị Hến

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?