pencil-icon
Build your own quiz

History

5th

grade

Image

TRIAL MRSM 2022

4.7K
plays

40 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  1. Apakah kerajaan yang meneruskan kesinambungan pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka?

  Johor Riau

  Majapahit

  Srivijaya

  Jambi

 • 2. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  2. Apakah kepentingan alat regalia kepada Kesultanan Melayu Melaka?

  Lambang kemakmuran

  Simbol kekayaan

  Simbol kedaulatan

  Lambang persahabatan

 • 3. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt
  Image

  3. Pasangan manakah yang betul?

  A

  B

  C

  D

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?