History

6th

grade

Image

Malaysia dan Dunia- Sejarah Tahun 6

512
plays

43 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Komanwel telah ditubuhkan pada tahun _________

  1913

  1926

  1939

  1942

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Komanwel dianggotai oleh _______ buah negara termasuk Malaysia.

  34

  44

  54

  64

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Apakah matlamat penubuhan Komanwel?

  Memperluas skop kerjasama ekonomi

  Menggalakkan keamanan dan kestabilan politik

  Membina semangat setia kawan dalam kalangan negara anggota

  Memberikan bantuan latihan

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?