pencil-icon
Build your own quiz

History

12th

grade

Image

Sejarah 2022 Perlis 4 Pilihan

1.8K
plays

40 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt
  Image

  Rajah berikut menunjukkan hierarki sosial Kesultanan Melayu Melaka.

  Siapakah yang termasuk dalam golongan diperintah?

  I Golongan merdeka

  II Golongan hamba

  III Pegawai istana

  IV Para ulama

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • 2. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Maklumat berikut merupakan wilayah naungan Kesultanan Melayu Melaka.

   Pahang

   Kelantan

   Kampar

  Bagaimanakah wilayah naungan tersebut diperoleh?

  Perkahwinan

  Keagamaan

  Peperangan

  Perdagangan

 • 3. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Mengapakah idea nasionalisme tidak sama antara negara?

  Tafsiran sejarah berbeza

  Pengalaman sejarah berbeza

  Corak perjuangan pemimpin bertukar

  Tahap perjuangan berubah

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?