History

5th

grade

Image

2022 TRIAL SEJARAH KERTAS 1 4 PILIHAN(PUTRAJAYA)

3.3K
plays

40 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  1. Dalam Hukum Kanun Melaka, Fasal 4 menyatakan sesiapa yang ingkar arahan dan memalsukan titah sultan dikenakan hukuman.

  Apakah hukuman yang dikenakan?

  A. Dibuang negeri

  B. Hukuman bunuh

  C. Dijadikan hamba

  D. Hukuman penjara

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  2. Hubung kait pemerintah dan rakyat sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka 

             selaras dengan konsep waadat.

             Apakah maksud waadat?

  A. Arahan

  B. Perintah

  C. Perjanjian

  D. Kedaulatan

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  3. Senarai berikut merupakan cerpen yang ditulis oleh mereka yang

  berpendidikan Melayu .

  Apakah mesej yang hendak disampaikan oleh penulis melalui cerpen

  tersebut?

  A. Perpaduan antara kaum

  B. Perjuangan nasib bangsa

  C. Pengukuhan kuasa rakyat

  D. Pentingnya ilmu pengetahuan

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?