pencil-icon
Build your own quiz

History

KG

Image

TRIAL KELANTAN SET 1 2022

4.8K
plays

40 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Apakah yang dimaksudkan Kawasan Pegangan dalam sistem pentadbiran Kesultanan

  Melayu Melaka?

  Menentukan hak wilayah

  Memberi kuasa memerintah

  Menetapkan kawasan sempadan

  Mendapatkan kuasa perdagangan

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Rajah berikut merupakan sistem perundangan yang diamalkan oleh Kesultanan Melayu Melaka.

  Apakah X?

  Undang-undang Temenggung

  Hukum Kanun Jenayah

  Hukum Kanun Melaka

  Undang-undang adat

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Tokoh berikut merupakan pemimpin parti Do Bama Asiayone di Burma.

  Apakah matlamat perjuangan tokoh tersebut?

  Menuntut kemerdekaan

  Mengusir golongan kapitalis

  Menamatkan pemberontakan

  Mewujudkan golongan pertengahan

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?