pencil-icon
Build your own quiz

History

11th -

12thgrade

Image

2022 TRIAL SEJARAH K1 SABAH

4.4K
plays

40 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  3 minutes
  1 pt

  1. Apakah tugas utama Bendahara dalam Kesultanan Melayu Melaka?

  Menguruskan kegiatan perdagangan

  Mengutip cukai di pelabuhan

  Menjadi ketua pentadbir

  Melantik pembesar

 • 2. Multiple Choice
  3 minutes
  1 pt

  2. Masyarakat dalam Kesultanan Melayu Melaka terbahagi kepada dua, iaitu golongan pemerintah dan golongan diperintah.

  Siapakah yang tergolong sebagai golongan pemerintah?

  I Ulama

  II Tentera

  III Peniaga

  IV Pembesar

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • 3. Multiple Choice
  3 minutes
  1 pt

  3. Nasionalisme membawa maksud perasaan cinta akan negara.

  Apakah yang ingin dicapai melalui gerakan nasionalisme?

  I Membina negara bangsa

  II Melahirkan identiti sendiri

  III Memperbaik sistem ekonomi

  IV Menghalang pemberontakan

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?