pencil-icon
Build your own quiz

Computers

1st

grade

Image

KTBC TUẦN 15 LỚP 3

10
plays

5 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  2 pts

  Khi truy cập Internet, em có thể làm gì?

  xem tin tức

  xem phim

  ca nhạc

  tất cả các phương án trên

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  2 pts

  Thông tin chúng ta tìm kiếm có sẵn trên máy tính không?

  Không

 • 3. Fill in the Blank
  1 minute
  2 pts

  Internet là kho thông tin ... Khi cần, chúng ta có thể tìm thông tin từ Internet.

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?