pencil-icon
Build your own quiz

Computers

KG

Image

Tin 6 Tiết 8. Ôn tập giữa kỳ I

22
plays

43 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  10 seconds
  1 pt

  Phương án nào sau đây là KHÔNG nêu đúng đặc điểm của internet?

  Phạm vi hoạt động toàn cầu.

  Có nhiều dịch vụ đa dạng.

  Không thuộc sở hữu của ai.

  Thông tin chính xác tuyệt đối.

 • 2. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Phương án nào dưới đây nêu đúng tên phần mềm được sử dụng để truy cập các trang web và khai thác tài nguyên trên internet.

  Trình chỉnh sửa Web.

  Trình duyệt web.

  Trình thiết kế web.

  Trình soạn thảo Web.

 • 3. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Phương án nào dưới đây nêu đúng các thành phần của mạng máy tính?

  Thiết bị đầu cuối và thiết bị kết nối.

  Thiết bị đầu cuối và phần mềm mạng.

  Máy tính và các thiết bị kết nối.

  Máy tính và phần mềm mạng.

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?