Computers

grade

Image

Tin 6 Tiết 9. Ôn tập giữa kỳ I

12
plays

41 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  5 pts

  Trình tự của quá trình xử lí thông tin là?

  Nhập (Input) → Xuất (Output) → Xử lí.

  Nhập → Xử lí → Xuất.

  Xuất → Nhập → Xử lí.

  Xử lí → Xuất → Nhập.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  5 pts

  Phương án nào sau đây KHÔNG nêu đúng ví dụ về vật mang tin?

  Sách giáo khoa.

  Xô, chậu.

  Thẻ nhớ.

  Cột đèn giao thông.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  5 pts

  Em hãy điền thêm vào chỗ chấm (...) trong câu. "Hùng... nên biết rằng quả bóng đá của lớp vừa bị rách" để câu đó trở thành ví dụ về vật mang tin?

  Đọc tin Dũng nhắn.

  Nhìn quả bóng.

  Đi vứt rác.

  Nghe cô giảng bài.

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?