pencil-icon
Build your own quiz

World Languages

1st

grade

Image

Bài 20 Lộ 1

7
plays

6 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  5 pts
  Image

  咖啡 - kāfēi

  牛奶 - niúnǎi

  奶茶 - nǎichá

  水果 - shuǐguǒ

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  5 pts

  “ Tôi không uống sữa.” Nói như thế nào?

  wǒ bù hē nǎichá.

  Wǒ bù hē  niúnǎi.

  wǒ bù chī niúnǎi.

  wǒ bù hē chá.

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  5 pts

  “ Bạn uống gì?” bằng tiếng trung.

  nǐ yào hē shénme?

  wǒ hē shénme?

    hē shénme?

  nǐ chī shénme?

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?