pencil-icon
Build your own quiz

Professional Development

Professional Development

Image

Kargüzarlıq haqqında Təlimat

25
plays

25 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Təlimatla bağlı verilmiş düzgün fikir hansıdır?

  Sənəd dörddən çox ünvana göndərilə bilməz

  Sənəd dörd ünvana göndərildikdə göndəriş siyahısının tərtib edilməsinə ehtiyac olmur

  Sənəd dörddən çox ünvana göndərildikdə yalnız kuryerlə təqdim edilməlidir

  Sənədin üzərində dörd ünvan göstərilə bilər, bir şərtlə ki, göndəriş siyahısı tərtib edilsin

 • 2. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Sənədin qeydiyyat nömrəsi ibarətdir:

  Sənədin sıra nömrəsindən və tarixindən

  İşin nomenklatur nömrəsindən və sənədin tarixindən

  Sənədin qeydə alınmasının sıra nömrəsindən və işin nomenklatur nömrəsindən

  İşin nomenklatur nömrəsindən, vərəqlərin sayından, sənədin tarixindən və sıra nömrəsindən

 • 3. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Sənədin tarixi kimin tərəfindən qoyulur

  Sənədi hazırlayan və imzalayan şəxs tərəfindən

  Sənədi hazırlayan və təsdiq edən vəzifəli şəxs tərəfindən

  Sənədi imzalayan və təsdiq edən vəzifəli şəxs tərəfindən

  Sənədi hazırlayan və imzalayan səlahiyyətli şəxs tərəfindən

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?