pencil-icon
Build your own quiz

Computers

8th

grade

Image

KIẾN THỨC TIN HỌC 8 HK1

19
plays

36 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Máy tính có thể hiểu được trực tiếp ngôn ngữ nào trong các ngôn ngữ sau đây ?

  Ngôn ngữ Pascal

  Ngôn ngữ lập trình

  Ngôn ngữ máy

  Tất cả các ngôn ngữ trên

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Chương trình dịch dùng để:

  Dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy

  Dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ tự nhiên

  Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình

  Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ tự nhiên

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Theo em hiểu viết chương trình là :

  Tạo ra các câu lệnh được sắp xếp theo một trình tự nào đó

  Viết ra một đoạn văn bản được sắp xếp theo chương trình

  Viết ra các câu lệnh mà em đã được học

  Tạo ra các câu lệnh để điều khiển Robot

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?