Education

2nd

Image

SÚNG TIỂU LIÊN AK

43

20 questions

 • 1. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Khi lắp đủ đạn, hộp tiếp đạn của súng tiểu liên AK chứa được bao nhiêu viên đạn?

  10 viên

  20 viên

  30 viên

  40 viên

 • 2. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Đạn súng tiểu liên AK gồm có những bộ phận nào ?

  Vỏ đạn, đuôi đạn, hạt lửa, thuốc phóng

  Vỏ đạn, hạt lửa, thuốc phóng, đầu đạn

  Thân vỏ đạn, hạt lửa, hạt nổ, thuốc phóng,

  Thân đạn, hạt lửa, thuốc phóng, đuôi đạn

 • 3. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Bộ phận nào của súng tiểu liên AK có tác dụng tì súng vào vai và giữ súng khi bắn?

  Hộp tiếp đạn

  Báng súng và tay cầm

  Bệ khóa nòng và thoi đẩy

  Nòng súng

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags