pencil-icon
Build your own quiz

History

9th -

12thgrade

Image

PAT SEJARAH T4 SET 1

2.7K
plays

40 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt
  Image

  Kerajaan berikut merupakan antara kerajaan yang terawal di Asia Tenggara.

  Mengapakah kerajaan tersebut penting di alam Melayu?

  Mengawal kegiatan perdagangan

  Memperlihatkan ciri-ciri negara bangsa

  Menjadi pusat penyebaran agama Islam

  Mengasaskan Kesultanan Melayu Melaka

 • 2. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt
  Image

  Berikut ialah undang-undang yang diamalkan oleh kerajaan Alam Melayu.

  Apakah rumusan yang boleh dibuat berdasarkan pengamalan undang-undang tersebut?

  Hukuman berasaskan syariah

  Undang-undang tertua di Alam Melayu

  Undang-undang berkaitan dengan pelayaran

  Dipengaruhi oleh undang-undang Kesultanan Melayu Melaka

 • 3. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt
  Image

  Gambar berikut berkaitan dengan Kesultanan Melayu Melaka.

  Apakah yang digambarkan oleh gambar tersebut?

  Ketaatan

  Kedaulatan

  Kemasyhuran

  Kegemilangan

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?