pencil-icon
Build your own quiz

Computers

9th -

10thgrade

Image

Bài trình chiếu

4
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt
  Bài trình chiếu là tập hợp:
  Các trang chiếu
  Các trang văn bản
  Hình ảnh
  Âm thanh
 • 2. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt
  Tác dụng của khung văn bản có sẵn trên trang chiếu là:
  Để nhập văn bản
  Nhập âm thanh
  Chèn hình ảnh
  Chèn Video
 • 3. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt
  Khi trình chiếu nội dung của mỗi trang chiếu:
  Bắt buộc phải có 1 hiệu ứng âm thanh đi kèm
  Bắt buộc phải có 2 hiệu ứng âm thanh trở lên
  Tùy theo nội dung thể hiện để chọn âm thanh cho phù hợp
  Tuyệt đối không nên sử dụng hiệu ứng âm thanh
 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?