pencil-icon
Build your own quiz
SUPER

World Languages

KG

Image

Âm ph

21
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Đây là món gì?

  phở bò

  phở gà

  phở giò

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Chọn từ thích hợp với bức tranh sau

  phố cổ

  phi cơ

  phú quý

  đô

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Điền vào chỗ trống

  "che .........ủ"

  ch

  ph

  th

  kh

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?