pencil-icon
Build your own quiz

Arts, Fun, Professional Development

KG -

5th

Image

Sketchnote quiz 3

1
play

12 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Các kiểu đồ vật nào dưới đây có thể áp dụng kiểu vẽ khung giấy?

  Quyển lịch

  Lọ hoa

  Thông báo

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Hình nào dưới đây được gọi là “giấy xoắn cổ”?

  Image
  Image
  Image
 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Vẽ khung giấy (Paper) là chữ “P” thứ mấy trong mô hình 5P được nêu trong video 7 của tuần 5?

  Chữ P thứ 2

  Chữ P thứ 3

  Chữ P thứ 4

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?