pencil-icon
Build your own quiz

Education, Religious Studies

KG

Image

Ôn Tập 7

6
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Trong câu chuyện người bại và 4 người bạn: Chúa thấy tấm lòng họ có gì?

  Có sự nghi ngờ

  Có đức tin

  Có sự nghen ghét

 • 2. Open Ended
  3 minutes
  1 pt
  Image

  Câu chuyện Chúa Giê-xu chịu pháp báp-tem: Đức Chúa Trời đã phán điều gì từ trời sau khi Đức Thánh Linh ngự trên Chúa Giê-xu? <viết đáp án>

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Để bắt đầu chức vụ, Chúa Jesus đã kiêng ăn cầu nguyện trong bao nhiêu ngày?

  Image
  Image
  Image
  Image
 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?