Fun

1st -

12th

Image

trò chơi con mực

 • 1. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  trong trò chơi con mực con búp bê sẽ làm gì

  -sẽ bắn người đúng không vững

  sẽ chỉ hát

  sẽ bắn người đúng không vững và hát và quay đầu

  cả 3 ý trên

 • 2. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  trò chơi con mực được làm vào và phát vào năm nào

  2111

  2345

  2021

  1111

 • 3. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  đâu là hình nhân vật chính

  Image
  Image
  Image
 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags