pencil-icon
Build your own quiz

World Languages

KG

Image

YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI-GDCD

40
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Những câu ca dao, tục ngữ nào sau đây thể hiện tình yêu thương con người?

   Thương người như thể  thương thân

  Lá lành đùm lá rách

  Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

  Bầu ơi thương lấy bí cùng,

  Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Trên đường đi học, em thấy bạn cùng trường bị xe hỏng phải dắt bộ, trong khi đó chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp. Trong tình huống này em sẽ làm gì?

  Phóng xe thật nhanh đến trường không sẽ muộn học.

  Coi như không biết vì không liên quan đến mình.

   

  Đèo bạn mang xe đi sửa sau đó đèo bạn đến trường. 

   Trêu tức bạn.

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Yêu thương con người sẽ nhận được điều gì?

  Mọi người yêu quý và kính trọng.

  Mọi người chia sẻ

  Mọi người coi thường.

  Mọi người xa lánh.

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?