pencil-icon
Build your own quiz

Education

1st

grade

Image

Công nghệ 6- bài 1

4
plays

7 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Nhà ở có đặc điểm chung về :

  Kiến trúc và màu sắc

  Cấu tạo và phân chia các khu vực chức năng

  Vật liệu xây dựng và cấu tạo

  Kiến trúc và phân chia các khu vực chức năng

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Nhà ở bao gồm các phần chính là:

  móng nhà, sàn nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ.

  sàn nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ

  móng nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ

  móng nhà, sàn nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Nhà ở được phân chia thành các khu vực chức năng sinh hoạt như:

  khu vực sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh

  khu vực sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh

  khu vực sinh hoạt chung,  khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh

  khu vực nghỉ ngơi, khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?