pencil-icon
Build your own quiz

Arts

10th

grade

Image

TRÌNH BÀY KHẨU HIỆU

14
plays

7 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  KHẨU HIỆU THƯỜNG THẤY Ở ĐÂU?

  Công sở, trường học

  Ngoài đường

  Bến xe, công viên

  Bệnh viện

  Tất cả các phương án trên

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Đâu là khẩu hiệu chủ đề nhà trường?

  Image
  Image
  Image
  Image
 • 3. Fill in the Blank
  30 seconds
  1 pt

  Hãy viết lại 5 thông điệp 5k

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?