pencil-icon
Build your own quiz

World Languages, Other

10th

grade

Image

Ngữ văn 10 - DVT

82
plays

14 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Những giá trị cơ bản của văn học dân gian

  Văn học dân gian là kho tri thức vô cùng phong phú về đời sống các dân tộc (giá trị nhận thức)

  Văn học dân gian có giá trị giáo dục đạo làm người

  Văn học dân gian có giá trị thẩm mĩ to lớn, góp phần quan trọng tạo nên bản sắc riêng cho nền văn học dân tộc

  Tất cả đều đúng

 • 2. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Đâu không phải là đặc trưng của văn học dân gian?

  Tính truyền miệng

  Tính tập thể

  Tính thực hành

  Tính cá thể

 • 3. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Vật nào sau đây trong đoạn trích được xem là thần kì?

  Chày

  Cồng Hlong

  Miếng trầu

  Khiên

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?