pencil-icon
Build your own quiz

Physics

4th

grade

Image

Địa lí - Dãy Hoàng Liên Sơn - tuần 2

10
plays

7 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Dãy núi Hoàng Liên Sơn nằm ở vị trí nào?

  Hoàng Liên Sơn nằm giữa sông Hồng và sông Đà

  Hoàng Liên Sơn nằm giữa sông Hồng và sông Lô

  Hoàng Liên Sơn nằm giữa sông Hồng và sông Mã

  Hoàng Liên Sơn nằm giữa sông Đà và sông Mã

 • 2. Fill in the Blank
  45 seconds
  1 pt

  Hoàng Liên Sơn là dãy núi cao và đồ sộ nhất nước ta. Đúng hay Sai?

 • 3. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Hãy chọn những ý kiến đúng nói về đặc điểm của dãy núi Hoàng Liên Sơn.

  Dãy núi chạy dài khoảng 180km; rộng gần 30km.

  Đây là dãy núi cao, đồ sộ, có nhiều đỉnh nhọn, sườn rất dốc.

  Đây là dãy núi cao, đồ sộ, có nhiều đỉnh nhọn, sườn núi thoải.

  Dãy Hoàng Liên Sơn có đỉnh Phan-xi-păng cao nhất nước ta.

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?