pencil-icon
Build your own quiz

World Languages

9th

grade

Image

Phong cách HCM

28
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Ý nào sau đây không đúng khi nói về văn bản “Phong cách Hồ Chí Minh”

  Tác giả văn bản là Lê Anh Trà

  Xuất bản năm 1990, nhân kỉ niệm 100 năm ngày sinh của chủ tịch HCM

  Thuộc thể loại Tự sự

  Nội dung văn bản cho thấy nét đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Phương thức biểu đạt trong văn bản phong cách Hồ Chí Minh là :

  Tự sự kết hợp với thuyết minh.

  Tự sự kết hợp với nghị luận.

  Nghị luận kết hợp với Thuyết minh

  Miêu tả kết hợp với nghị luận.

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Em hiểu từ “phong cách” trong “Phong cách Hồ Chí Minh” có nghĩa là gì?

  Đặc điểm có tính chất hệ thống về tư tưởng và nghệ thuật, biểu hiện trong sáng tác của một nghệ sĩ hay trong các sáng tác nói chung thuộc cùng một thể loại.

  Lối sống, cung cách sinh hoạt, làm việc, hoạt động, ứng xử tạo nên cái riêng của một người nào đó.

  Dạng ngôn ngữ sử dụng theo yêu cầu chức năng điển hình nào đó, khác với những dạng khác về đặc điểm từ vựng, ngữ âm, ngữ pháp.

  Tất cả các nội dung đều đúng

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?