Education, World Languages, Specialty

University

Image

WEEK 1 QUIZ 1 KOMFIL BSMT1-A | BSBA

9
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Taong _____ nang magsimulang ipaglaban ng mga iskolar, guro, mag-aaral at mga nagmamahal sa Wikang Filipino sa pangunguna ng Alyansa ng rnga Tagapagtanggol ng Wikang Filipino (Tanggol Wika) ang pananatili ng Filipino bilang asignatura sa antas kolehiyo. Ito ay matapos maglabas ang ‘Komisyon sa Lalong Mataas na Edukasyon o Commission on Higher Education (CHEd) ng bagong general education urriculum.

  2013

  2012

  2014

  2011

 • 2. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Ano ang sinasabi sa CHEd Memorandum Order (CMO) Bilang 20, Serye 2013 na nilagdaan nang noon ay Punong Komisyoner na si Kom. Patricia Licuanan.

  Wala na ang Filipino bilang bahagi ng GE subjects sa antas kolehiyo

  Babawasan lang ng isang asignaturang Filipino ang GEC

  Dadagdagan ng 2 pang asignaturang Filipino ang ang GEC

 • 3. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Kahit nilinaw sa nasabing kautusan na inaaaring ituro ang ibang mga asignatura sa Filipino at Ingles, bakit hindi pa rin sinang-ayunan ng mga iskolar, guro at mga nagmamahal sa wikang Filipino ang CHED? Alin sa mga sumusunod na pamimilian ang hindi pangunahing dahlia ng grupo?

  Ang Filipino ay midyurn sa pagtuturo o komunikasyon

  Ang Filipino ay isang disiplinang nagluluwal ng mga kaalaniang maka-Pilipino at makabayan na kailangan Sa panahong itong buhay na buhay ang globalisasyon.

  Mawawalan ng trabaho ang mahigit 10 libong guro

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?