QUIZ
T4 BAB 10 (10.4 - 10.5)
2 months ago by
43 questions
Q.

Siapakah Ketua Negara Tanah Melayu selepas merdeka dari British?

answer choices

Yang Dipertuan Agong

Perdana Menteri

Pesuruhjaya Tinggi

Q.

Bagaimanakah rakyat memilih kerajaan?

answer choices

Pilihan Raya

Undi

Demonstrasi

Q.

Siapakah yang berkuasa menggubal undang-undang pada peringkat Persekutuan?

answer choices

Parlimen

Dewan Undangan Negeri

Q.

Siapakah yang berkuasa menggubal undang-undang pada peringkat Negeri?

answer choices

Parlimen

Dewan Undangan Negeri

YDP Agong

Kerajaan

Q.

Siapakah yang memengang jawatan Menteri Luar yang pertama Persekutuan Tanah Melayu?

answer choices

Tunku Abdul Rahman

Dato Abdul Razak Hussein

H.S. Lee

Q.

Komanwel adalah pertubuhan sukarela yang dianggotai oleh negara merdeka yang pernah dijajah oleh

answer choices

British

Amerika Syarikat

Perancis

Eropah

Q.

Pilih negara yang melindungi Persekutuan Tanah Melayu melalui Perjanjian AMDA pasca Merdeka.

answer choices

British

Australia

New Zealand

Zimbakwe

Q.

Persekutuan Tanah Melayu mempunyai pendapatan tinggi hasil dari

answer choices

getah

bijih timah

emas

perak

Q.

Di manakah lokasi ibu pejabat PBB ?

answer choices

New York

London

Kuala Lumpur

Jakarta

Q.

Negara kita merupakan anggota PBB yang ke

answer choices

82

88

Q.

Malaysia pernah menyertai misi pengaman PBB di negara

answer choices

Congo

Laos

Indonesia

Q.

_________________ ditubuhkan pada 1956 untuk memajukan TANAH BAHARU secara besar-besaran bagi PERTANIAN dan PETEMPATAN semula masyarakat.

answer
FELDA
Q.

Pilih hasil pertanian yang dihasilkan FELDA

answer choices

Getah

Kelapa Sawit

Kelapa

Nanas

Q.

Siapakah yang telah mengasaskan Malay National Bank atau Bank Kebangsaan Melayu?

answer choices

Maarof Zakaria

Tan Sri Zeti Aziz

Tunku Abdul Rahman

Sir R.O. Winsted

Q.

Bank Tempatan terawal ditubuhkan pada 1913 di Kuala Lumpur ialah

answer choices

Kwong Yik bank

Mercantile Bank

Bank Negara

Malay National Bank

Q.

Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) terawal telah dibina di bandar

answer choices

Johor Bahru

Kuala Lumpur

Q.

Jabatan tersebut merupakan LIDAH RASMI KERAJAAN untuk menerangkan falsafah, Dasar dan Wawasan negara.

answer choices

Jabatan Penerangan

Jabatan Perdana Menteri

Jabatan Kerja Raya

Q.

_________ merupakan KUASA TERTINGGI yang menentukan sesebuah negara bebas daripada kongkongan kuasa luar.

answer choices

Kedaulatan

Kerajaan

Q.

______________ ialah kawasan yang mempunyai SEMPADAN untuk membentuk PTM.

answer choices

Wilayah Pengaruh

Kedaulatan

Q.

______________ ialah institusi mengurus dan MENTADBIR negara.

answer choices

Kerajaan

Kedaulatan

Q.

_______________________ bermaksud Kerajaan dan Rakyat tertakluk di bawah undang-undang

answer choices

Kedaulatan Undang-Undang

Kedaulatan

Q.

Pilih Lambang-Lambang Kebangsaan negara Malaysia.

answer choices

Jata Negara

Lagu Kebangsaan

Bendera Kebangsaan

Bunga Kebangsaan

Q.

Kemerdekaan negara kita dicapai melalui...

answer choices

Peperangan

Pemberontakan

Rundingan

Q.

Dalam sistem pemerintahan negara kita pada hari ini, siapakah yang menjadi ketua negara?

answer choices

Sultan

Ketua Menteri

Perdana Menteri

Yang di-Pertuan Agong

Q.

Apakah DUA kesan kemerdekaan kepada negara kita dalam aspek politik?

answer choices

Pemerintahan republik

Sistem Raja Berperlembagaan

Pemerintahan Demokrasi Berparlimen

Pemerintahan pakatan pelbagai parti politik

Q.

Apakah DUA sebab negara kita menyertai Pertubuhan Komanwel apabila mencapai kemerdekaan?

answer choices

Merapatkan hubungan

Menunjukkan komitmen

Mendapatkan pengiktirafan

Mempertahankan kemerdekaan

Q.

Malaysia menyertai misi pasukan pengaman PBB di Congo. Pencapaian tersebut menunjukkan _________

answer choices

dasar luar yang bebas

cabaran kemerdekaan

kerjasama politik dunia

pengiktirafan tertinggi PBB

Q.

Apakah DUA matlamat yang hendak dicapai melalui Rancangan Malaya Pertama (1956-1960)?

answer choices

Memajukan tanah baharu

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Mempelbagaikan pengeluaran pertanian

Menyelia pembinaan kemudahan asas

Q.

Apakah DUA peranan utama FELDA yang ditubuhkan pada tahun 1956?

answer choices

Memajukan tanah baharu bagi pertanian

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Mempelbagaikan pengeluaran pertanian

Menyediakan perumahan dan pembinaan kemudahan asas

Q.

Apakah manfaat Pertubuhan Komanwel selepas kemerdekaan kepada negara kita?

answer choices

Mengukuhkan hubungan diplomatik

Menjaga keselamatan dalam negara

Menjalinkan kerjasama politik dan ekonomi

Merapatkan sosioekonomi antara negara ahli

Q.

Mengapakah Majlis Pembangunan Luar Bandar ditubuhkan pada peringkat negeri dan daerah?

answer choices

Memajukan kehidupan penduduk luar bandar

Merancang dan menyelaras pelaksanaan projek pembangunan

Menggalakkan perkembangan ekonomi penduduk luar bandar

Memindahkan penduduk luar bandar ke rancangan FELDA

Q.

Projek berkaitan penyediaan kemudahan asas untuk penduduk luar bandar dipantau dan dinilai pelaksanaannya dalam ______________.

answer choices

Buku Merah

Pelan Induk Perindustrian

Majlis Amanah Rakyat

Perbadanan Nasional Berhad

Q.

Apakah tujuan Bank Negara ditubuhkan pada 26 Januari 1959?

answer choices

Menambahkan peluang pekerjaan

Menggalakkan kestabilan kewangan

Membangunkan infrastruktur, sosial dan ekonomi

Menyediakan kemudahan asas untuk penduduk luar bandar

Q.

Pendidikan merupakan wadah untuk membina sebuah bangsa bagi sebuah negara yang bersatu. Kerajaan telah mengeluarkan ___________bagi mengkaji semula Penyata Jawatankuasa 1956.

answer choices

Penyata Razak

Penyata Rahman Talib

Penyata Pendidikan

Penyata Jawatankuasa Pelajaran

Q.

Apakah perkara yang diberi penekanan dalam Penyata Rahman Talib?

answer choices

Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah

Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan

Kandungan kurikulum yang seragam dan bercorak kebangsaan

Perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu

Q.

Apakah kepentingan penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)?

answer choices

Lidah rasmi kerajaan menerangkan falsafah, dasar dan wawasan negara

Menyediakan persekitaran yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi negara

Merapatkan jurang antara penduduk luar bandar dengan bandar

Memartabatkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan

Q.

Apakah tujuan Jabatan Penerangan ditubuhkan?

answer choices

Memberi penekanan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar

Memajukan tanah baharu secara besar-besaran

Menyampaikan maklumat tentang peristiwa di dalam dan di luar negara

Menyediakan kemudahan asas berbentuk infrastruktur kepada rakyat

Q.

Apakah peranan Kementerian Kesihatan?

answer choices

Pemulihan isu sosial demi kesejahteraan rakyat

Menyediakan bekalan air bersih kepada penduduk

Meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar

Meningkatkan peluang pekerjaan penduduk luar bandar

Q.

Sistem pemerintahan demokrasi memberi peluang rakyat untuk membentuk kerajaan. Bagaimanakah peluang tersebut dicapai?

answer choices

Melantik Yang di-Pertuan Agong

Meminda fasal dalam perlembagaan

Mengundi wakil untuk Dewan Negara

Memilih perwakilan melalui pilihan raya

Q.

Pentadbiran negara Malaysia terbahagi kepada TIGA komponen utama iaitu

answer choices

Badan Perundangan

Badan Eksekutif

Badan Kehakiman

Badan Berkanun

Q.

Apakah maksud di sebalik prinsip Kedaulatan Undang-undang?

answer choices

Undang-undang mengatasi pihak yang lain

Undang-undang negara tidak boleh dipinda

Undang-undang negara digubal oleh Perdana Menteri

Kerajaan dan rakyat tertakluk di bawah undang-undang negara

Q.

Antara berikut, manakah DUA perkara yang merangkumi hak asasi sebagai rakyat?

answer choices

Kebebasan bersuara

Memberikan pendapat

Mematuhi undang-undang

Taat setia kepada sultan dan raja

Q.

Antara berikut, yang manakah DUA lambang kebangsaan negara Malaysia?

answer choices
Quizzes you may like
15 Qs
Kuiz Kemerdekaan Panitia Matematik
3.7k plays
20 Qs
Bendera Kebangsaan
10.1k plays
18 Qs
Riwayat Hidup Nabi
1.6k plays
13 Qs
Nombor & Bilangan Bahasa Arab
3.8k plays
10 Qs
Kemerdekaan
4.5k plays
8 Qs
Warna
1.2k plays
20 Qs
Selamat Datang Nabi Kekasihku
1.9k plays
9 Qs
Malaysia
2.3k plays
Why show ads?
Report Ad