QUIZ
T4 BAB 9 (9.3 & 9.4)
2 months ago by
39 questions
Q.

Menurut memorandum pihak Raja-raja Melayu, YDP Agong harus dipilih berdasarkan

answer choices

Kekananan

paling tua

nama negeri

Q.

Pada pendapat anda, bolehkah YPD Agong meletak jawatan baginda?

answer choices

Boleh

Tidak Boleh

Q.

Siapakah yang bertanggungjawab menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain?

answer choices

YDP Agong

Perdana Menteri

Pemimpin parti politik

Q.

Apakah nama Memorandum dari Parti Perikatan?

answer choices

Testament Amanah Politik Perikatan

Memorandum Perikatan Alliance

Q.

Siapakah yang memohon agar mengetatkan soal kewarganegaraan Tanah Melayu?

answer choices

Dewan Perniagaan Melayu

Persatuan Dewan Perniagaan Cina se-Malaya

Q.

Memorandum dari __________ menuntut semua sekolah aliran Inggeris atau Vernakular perlu diteruskan.

answer choices

MCA

MIC

UMNO

PAS

Q.

Parlimen negara kita mempunyai 2 Majlis Mesyuarat, iaitu

answer choices

Dewan Rakyat

Dewan Negara

Dewan Perhimpunan

Dewan Keadilan

Q.

Parti Negara di bawah pimpinan _____________ menolak syarat kewarganegaraan yang longgar sehingga mengadakan kongres pada 4 Mei 1957.

answer choices

Dato Onn Jaafar

Ahmad Boestamam

Dr. Burhanuddin al helmy

Q.

*Mahu agama Islam menjadi ASAS pemerintahan negara

*Menuntut bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi


Kenyataan tersebut merupakan tuntutan dari Parti ______

answer choices

PAS

UMNO

HISBUL MUSLIMIN

PARTI NEGARA

Q.

Dimanakah lokasi Perjanjian PTM ditandatangani antara Raja-raja Melayu dengan Sir Donald MacGilivray pada 5 Ogos 1957?

answer choices

King's House

Parlimen

London

Q.

Yang Di Pertuan Agong memegang jawatan baginda selama

answer choices

5 Tahun

3 Tahun

10 Tahun

Q.

Pilih jenis-jenis kerakyatan PTM

answer choices

Penguatkuasaan undang-undang

Memohon didaftarkan

Naturalisasi

Jus Soli

Q.

Walaupun semua rakyat PTM mempunyai hak yang sama, rakyat keturunan ____________ diberikan keutamaan dengan mengambil kira status sebagai rakyat asal Tanah Melayu

answer choices

Melayu

Cina

India

1 Malaysia

Q.

Apakah agama rasmi bagi Persekutuan Tanah Melayu ?

answer choices

Islam

Kristian

Buddha

Hindu

Q.

Bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa Kebangsaan.

Pilih fungsi Bahasa Melayu.

answer choices

Bahasa Penghantar

Bahasa Komunikasi

Q.

Sebanyak ___________ memorandum bertulis diterima oleh Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu.

answer
131
Q.

Memorandum yang diterima daripada parti politik dan pihak awam menyentuh __________________.

answer choices

soal kewarganegaraan

isu ekonomi

bahasa

kedudukan raja-raja Melayu

pendidikan

Q.

Raja-raja Melayu mencadangkan _____________ harus dipilih oleh Raja-raja Melayu berdasarkan kekananan.

answer choices

Peseuruhjaya Tinggi

Menteri Besar

Yang di-Pertuan Negeri

Yang di-Pertuan Agong

Q.

Pilih TIGA draf perlembagaan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Reid.

answer choices

Meneruskan sistem kerajaan Persekutuan dengan negeri mempunyai kuasa tertentu

Kedudukan istimewa orang Melayu diteruskan

Sistem kewarganegaraan berasaskan jus soli dihentikan

sebuah parlimen dengan dua Majlis Mesyuarat iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat dibentuk

Q.

Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ditandatangani pada 5 Ogos 1957. Apakah inti pati perjanjian tersebut? ms 224-225

answer choices

A. Diketuai oleh Gabenor British

B. Kewarganegaraan melalui prinsip jus soli

C. Pembentukan kerajaan bercorak republik

D. Pengamalan sistem demokrasi berparlimen

Q.

Bagaimana kewarganegaraan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu diperoleh? ms 224

I. Naturalisasi

II. Permohonan

III. Perintah mahkamah

IV. Pengesahan yang di-Pertuan Agong

answer choices

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan IV

D. III dan IV

Q.

Pernyataan di bawah menunjukkan sebahagian Kandungan Perlembgaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 berkaitan Raja bagi Persekutuan dan Permaisurinya.

Bahagian IV NEGERI PERSEKUTUAN

Bah 1—Raja bagi Tanah Melayu Raja bagi 32.

(1) Hendak-lah ada sa-orang Raja bagi Negeri Persekutuan yang bergelar Yang di-Pertuan Agong, dan kedudokan baginda itu teratas daripada semua orang7 dalam Negeri Persekutuan dan baginda itu tidak-lah boleh di-bawa apaJ jua perbicharaan ka-atas-nya di-dalam mana1 jua mahkamah. Sebahagian kandungan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957

Antara berikut manakah keistimewaan perlantikan Yang Di Pertuan Agong yang termaktub dalam perlembagaan? ms 224


I. Dipilih setiap lima tahun

II. Dilantik oleh pembesar Melayu

III. Dilantik atas nasihat perdana Menteri

IV. Dilantik dalam kalangan Raja Melayu

answer choices

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

Q.

Pada 5 Ogos 1957, sebuah perjanjian kemerdekaan telah ditandatangani antara Raja-raja Melayu dengan Sir Donald Mac Gilivray di King’s House, Kuala Lumpur. Apakah pernanan perjanjian tersebut? ms 225

answer choices

A. Perkembangan imperialisme Barat

B. Pentadbiran tentera British diperkenalkan

C. British mengambil alih pemerintahan negara

D. Asas pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957

Q.

Perjanjian Persekutuan menjaga kedudukan istimewa orang melayu dengan mengambil kira status mereka sebagai rakyat asal Tanah Melayu. Siapakah yang bertanggungjawab menjaga kedudukan istimewa orang Melayu? ms225

answer choices

A. Pembesar Melayu

B. Perdana Menteri

C. Yang di Pertuan Agong

D. Gabenor Persekutuan Tanah Melayu.

Q.

Nyatakan cara-cara yang membolehkan seseorang memperoleh kewarganegaraan Persekutuan Tanah Melayu seperti yang diperuntukkan dalam perlembagaan.

answer
Kuat kuasa undang-undang
alternatives
Permohonan pertukaran kewarganegaan atau naturalisasi
Melalui permohonan
Q.

Menurut memorandum pihak Raja-raja Melayu, YDP Agong harus dipilih berdasarkan

answer choices

Kekananan

paling tua

nama negeri

Q.

Pada pendapat anda, bolehkah YPD Agong meletak jawatan baginda?

answer choices

Boleh

Tidak Boleh

Q.

Siapakah yang bertanggungjawab menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain?

answer choices

YDP Agong

Perdana Menteri

Pemimpin parti politik

Q.

Apakah nama Memorandum dari Parti Perikatan?

answer choices

Testament Amanah Politik Perikatan

Memorandum Perikatan Alliance

Q.

Memorandum dari __________ menuntut semua sekolah aliran Inggeris atau Vernakular perlu diteruskan.

answer choices

MCA

MIC

UMNO

PAS

Q.

Siapakah yang memohon agar mengetatkan soal kewarganegaraan Tanah Melayu?

answer choices

Dewan Perniagaan Melayu

Persatuan Dewan Perniagaan Cina se-Malaya

Q.

Berapakah memorandum bertulis yang telah diterima oleh Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu?

answer choices

111

121

131

141

Q.

Berapakah tempoh jawatan YDPA yang dicadangkan dalam memorandum daripada Pihak Raja-raja Melayu?

answer choices

2 tahun

5 tahun

7 tahun

10 tahun

Q.

Mengapakah terdapat ahli UMNO yang tidak bersetuju dengan konsep jus soli dalam draf perlembagaan tersebut?

answer choices

Menolak kemasukkan warga asing sebagai warganegara

Bimbang dengan komposisi kaum menjadi tidak seimbang

Tiada sebab

Bimbang kedudukan istimewa orang Melayu akan tergugat

Q.

Bilakah tarikh draf Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan?

answer choices

27 Ogos 1957

28 Ogos 1957

30 Ogos 1957

31 Ogos 1957

Q.

Dimanakah perjanjian kemerdekaan ditandatangani antara Raja-raja Melayu dengan Sir Donald MacGillivray?

answer choices

Queen's House, London

Pejabat Tanah Jajahan, London

King's House, London

Pejabat Suruhanjaya Perlembagaan PTM

Q.

Apakah kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 terhadap negara?

answer choices

Asas Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957

Asas Perlembagaan Malaysia 1963

Asas Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1957

Asas Pembentukan Malaysia 1963

Q.

Antara berikut, yang manakah kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957?

answer choices

Warna bendera kebangsaan

Adat istiadat orang Melayu

Hubungan diplomatik PTM

Sistem Demokrasi Berparlimen

Q.

Agama Islam ialah agama rasmi Persekutuan. Apakah bukti pernyataan tersebut?

answer choices

Tanah Melayu mempunyai ramai orang Islam

Agama Islam telah disebarkan oleh pedagang

Termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan

Tanah Melayu menjadi pusat penyebaran agama Islam

Quizzes you may like
20 Qs
Bendera Kebangsaan
10.1k plays
15 Qs
Kuiz Kemerdekaan Panitia Matematik
3.7k plays
8 Qs
Warna
1.2k plays
18 Qs
Riwayat Hidup Nabi
1.6k plays
20 Qs
Selamat Datang Nabi Kekasihku
1.9k plays
13 Qs
Nombor & Bilangan Bahasa Arab
3.7k plays
10 Qs
Matematik
668 plays
10 Qs
Kemerdekaan
4.5k plays
Why show ads?
Report Ad