QUIZ
T4 BAB 7 (7.3 - 7.5)
2 minutes ago by
24 questions
Q.

___________ ialah langkah berkerajaan sendiri secara beransur-ansur kepada tanah jajahan.

answer choices

Dekolonisasi

Imperialisme

Kolonisasi

Neokolonisasi

Q.

Siapakah tokoh tersebut yang merupakan Pesuruhjaya Tinggi British yang telah mengumumkan senarai anggota Sistem Ahli pada 1951 ?

answer choices

Sir Henry Gurney

Sir Donald MacGillivray

Q.

Apakah MATLAMAT utama Sistem Ahli ditubuhkan ?

answer choices

Melatih penduduk tempatan mentadbir

Menggubal undang-undang

Menuntut kemerdekaan PTM yang bakal merdeka

Q.

Di dalam SISTEM AHLI, Siapakah yang dilantik memegang portfolio Ahli Pelajaran ?

answer choices

E.E.C. Thuraisingham

John Thivy

V.T. Sambanthan

Dato Onn jaafar

Q.

Apakah jawatan yang disandang tokoh tersebut dalam Sistem Ahli 1951 ?

answer choices

Ahli Hal Ehwal Dalam Negeri

Ahli Pelajaran

Ahli Kesihatan

Ahli Pengangkutan

Q.

Siapakah tokoh tersebut yang memegang jawatan Ahli Kesihatan dalam Sistem Ahli 1951 ?

answer choices

Lee Tiang Keng

H.S.Lee

Dr. Ismail Abdul Rahman

EEC Thuraisingham

Q.

Apakah TANGGUNGJAWAB ahli dalam Sistem Ahli ?

answer choices

Mencadangkan undang-undang

Menggubal undang-undang

Q.

Pilih kepentingan Sistem Ahli 1951

answer choices

Melatih penduduk tempatan mentadbir

Proses perpaduan kaum

Berjaya menuntut kemerdekaan PTM

Q.

*RIDA

*JABATAN PILIHAN RAYA

*JABATAN RUPA BANGSA NASIONAL


Agensi tersebut terletak di bawah tanggungjawab Ahli __________________

answer choices

Hal Ehwal Dalam Negeri

Pelajaran

Kesihatan

Tanah, Lombong dan Perhubungan

Q.

Sekolah __________________- ialah sekolah yang menggunakan BAHASA IBUNDA sebagai bahasa penghantar.

answer
Vernakular
Q.

L.J.Barnes telah mencadangkan Sekolah Menengah menggunakan bahasa _________________ sebagai bahasa pengantar.

answer choices

Melayu

Inggeris

Q.

*Sekolah Cina diteruskan secara berasingan dengan sistem kebangsaan

*Pendidikan sekolah Cina haruslah berorientasikan Tanah Melayu


Cadangan tersebut merupakan hasil dari Laporan

answer choices

Barnes 1951

Fenn-Wu 1951

Ordinan Pelajaran 1952

Q.

Pilih ahli akademik yang diundang oleh British bagi MENGKAJI pendidikan Cina di Tanah Melayu

answer choices

Dr. William P.Fenn

Dr. Wu Teh Yao

Q.

Menurut Ordinan Pelajaran 1952, bahasa Cina dan Tamil akan diajar sebagai bahasa ketiga di sekolah rendah sekiranya terdapat ____ orang murid dalam kumpulan yang sama.

answer choices

15

14

13

10

Q.

Antara cadangan Laporan Woodhead 1955 ialah memastikan pendidikan ___________ diajar secara formal di sekolah Sarawak dan Sabah.

answer choices

Sivik

Biologi

Pertukangan

Fizik

Q.

Ordinan Pelajaran ___________ 1956 diperkenalkan bagi menggantikan Rancangan Woodhead di Sarawak dan Sabah

answer choices

Koloni

Brooke

Woodhead

Q.

*Sistem Persekolahan yang sama

*Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama

*Kurikulum seragam & bercorak kebangsaan


Kenyataan tersebut adalah hasil daripada

answer choices

Penyata Jawatankuasa Pelajaran

Laporan Barnes

Laporan Fenn-Wu

Q.

@Sekolah Umum menggunakan bahasa Melayu

@Sekolah Jenis Umum menggunakan sama ada bahasa Inggeris, Cina atau Tamil


Cadangan tersebut ada di dalam Laporan

answer choices

Barnes

Ordinan Pelajaran

Penyata Jawatankuasa Pelajaran

Q.

Siapakah yang telah mengasaskan Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) ?

answer choices

Dr. Burhanuddin al-Helmi

Tan Cheng Lock

Q.

Pakatan PUTERA-AMCJA telah melahirkan manifesto yang dinamakan

answer choices

Perlembagaan Rakyat

Perlembagaan Reid

Perlembagaan Nusantara

Perlembagaan Perikatan

Q.

Siapakah tokoh tersebut yang mengetuai Persidangan Kebangsaan 1954.

answer choices

Dato Abdul Wahab Abdul Aziz

Dato Onn Jaafar

Malcom MacDonald

Q.

Konvensyen Kebangsaan 1954 telah dianjurkan oleh pimpinan UMNO, MCA, PAS, PMK dan PMS


Apakah RESOLUSI yang dicapai?

answer choices

Mendesak British mengadakan pilihan raya Persekutuan

Menuntut kemerdekaan PTM

Menghapuskan Komunis

Q.

Mengapakah Parti Perikatan memilih KAPAL LAYAR sebagai logo perikatan mereka ?

answer choices

Sedia menempuh cabaran dan rintangan

Mampu belayar jauh tanpa putus asa

Lambang keteguhan perpaduan bangsa Tanah Melayu

Q.

Pilih pemimpin People's Progressive Party (PPP)

answer choices

Dr. S.Kanapathippilai

Dr. Seenivasagam

John Thivy

V.T.Sambanthan

Quizzes you may like
10 Qs
Integumentary, Skeletal, and Muscular Systems
1.9k plays
11 Qs
Micro Bone Anatomy
1.7k plays
10 Qs
Types of Tissues
1.8k plays
20 Qs
Histology
4.3k plays
Other
11 Qs
Sports Injuries
2.5k plays
11 Qs
Body Types
1.2k plays
11 Qs
Skeletal & Muscular System Vocabulary
1.1k plays
Science - 7th
10 Qs
Types of Muscle
2.0k plays
Science - 5th
Why show ads?
Report Ad