Mathematics

1st

Image

Toán lớp 1

209

10 questions

 • 1. Multiple Choice
  10 seconds
  1 pt

  3 + 4 - 3 bằng mấy?

  4

  2

  5

  8

 • 2. Multiple Choice
  10 seconds
  1 pt

  Mẹ có 10 cái kẹo, mẹ cho con 5 cái kẹo. Hỏi mẹ còn bao nhiêu cái kẹo ?

  3

  7

  5

  1

 • 3. Multiple Choice
  10 seconds
  1 pt

  5 > 8

  Đúng hay Sai ?

  ĐÚNG

  SAI

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags