History

5th

grade

Image

Kalakalang Galyon at Monopolyo ng tabako

56
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  1 pt

  1.

  Maganda ang lokasyon ng Maynila para sa kalakalan

  kaya naging sentro ito ng kalakalan sa Asya

  Tama

  Mali

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  1. Umunlad ang lahat ng mga Pilipino dahil sa malaking tubo na nakuha mula sa paglahok

  sa kalakalang galyon.

  Tama

  Mali

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  5 seconds
  1 pt

  1. Ang kalakalang galyon ay programang pangkabuhayan na naganap sa pagitan ng

  Pilipinas at Mexico.

  Tama

  Mali

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?