QUIZ
BAB 8 MEMBINA KEMAJUAN NEGARA
3 months ago by
30 questions
Q.

DASAR EKONOMI BARU (DEB) dilaksanakan dari tahun 1970 hingga 1990.

Apakah MATLAMAT DEB?

answer choices

Memulihkan ketidakseimbangan sosioekonomi antara kaum

Memperkasakan ekonomi Bumiputera

Menjadikan ekonomi Malaysia berdaya saing

Q.

Majlis Perundingan Negara (MAPEN) ditubuhkan pada tahun 1970.

Pilih 2 fungsi MAPEN:

answer choices

Integrasi nasional untuk memupuk identiti kebangsaan

Mengadakan garis panduan kerjasama kaum

Mengadakan perundingan jika ada masalah besar negara

Q.

Pilih 2 Rancangan Pembangunan di bawah Dasar Ekonomi Baru (DEB) 1970 -1990 :

answer choices

Rancangan Malaysia Kedua 1971-1975

Rancangan Malaysia Kelima 1986-1990

Rancangan Malaya Pertama 1956-1960

Q.

Pilih 2 STRATEGI Dasar Ekonomi Baru :

answer choices

Membasmi kemiskinan

Menyusun semula masyarakat

Memantapkan ekonomi negara

Q.

Rancangan Buku Hijau telah dilancarkan pada tahun 1974 oleh Tun Abdul Razak.

Pilih DUA MATLAMAT rancangan ini?

answer choices

Menambah pendapatan rakyat

Menambah pengeluaran makanan

Menambah pokok hijau di negara kita

Q.

Apakah TUJUAN penubuhan agensi tersebut?

answer choices

Memodenkan industri perikanan

Menstabilkan harga padi

Q.

Agensi tersebut ditubuhkan pada tahun 1973 bagi membantu PEKEBUN KECIL, PETANI & PELADANG dalam kegiatan __________________

answer choices

koperasi

penanaman semula

pemasaran

Q.

BERNAS ditubuhkan bagi menstabilkan harga padi negara.

Apakah nama lama BERNAS?

answer choices

Lembaga Beras dan Padi Negara (LPN)

Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)

Lembaga Zakat Padi Negara

Q.

Apakah fungsi utama RISDA?

answer choices

Membantu penyelidikan getah

Membantu pemasaran getah

Mengeksport getah ke pasaran dunia

Q.

Kerja-kerja pembukaan TANAH BAHARU untuk pertanian dilakukan secara teratur oleh agensi :

answer choices

FELDA

FELCRA

RISDA

LKIM

Q.

Pembukaan Felda Wilayah Sahabat dan Felda Umas di Sabah adalah hasil kerjasama FELDA dengan ___________

answer choices

Yayasan Sabah

Yayasan Pelajaran Johor

Yayasan Saad

Q.

SALCRA ditubuhkan pada tahun 1976.

Pilih 2 aktiviti agensi tersebut :

answer choices

Perladangan

Pertanian

Perdagangan

Q.

Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA) merupakan program pembangunan wilayah.

Pilih 2 tanaman yang diusahakan KEJORA

answer choices

Kelapa Sawit

Getah

Belimbing

Kelapa Laut

Q.

Apakah fungsi utama agensi tersebut?

answer choices

Pembangunan bandar baru

Membantu pemasaran hasil udang

Membangunkan perdagangan negara

Q.

Bagaimanakah Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) dapat diwujudkan ?

answer choices

Penubuhan Permodalan Nasional Berhad (PNB)

Dasar Pandang ke Timur

Penubuhan Perbadanan Bandar Baharu (UDA)

Q.

Pilih DUA langkah kerajaan memudahkan kaum BUMIPUTERA memiliki saham dalam syarikat berhad.

answer choices

Amanah Saham Nasional (ASN)

Amanah Saham Bumiputera (ASB)

Amanah Saham Wawasan (ASW)

Q.

Gambar tersebut merupakan contoh Industri kecil dan sederhana (IKS) yang diwujudkan oleh kerajaan.

Apakah matlamat utama IKS?

answer choices

Menambah daya pengeluaran dan pendapatan rakyat

Mengeksport hasil negara ke luar negara

Q.

Bagi melahirkan tenaga kerja mahir, kerajaan telah memperkenalkan mata pelajaran _________ sejak di bangku sekolah

answer choices

kemahiran hidup

biologi

bahasa Melayu

sejarah

Q.

Apakah Tujuan utama kerajaan membina universiti tersebut?

answer choices

Melahirkan tenaga kerja mahir

Melahirkan cendiakawan ulung negara

Melahirkan graduan siswazah

Semua jawapan betul

Q.

_______________________ ialah kesinambungan daripada Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang bermula dari 1991 hingga 2000

answer choices

Dasar Pembangunan Nasional (DPN)

Dasar Ekonomi Baru (DEB)

Dasar Luar

Dasar Pandang ke Timur

Q.

Matlamat dasar DPN ialah mencapai perpaduan negara melalui pengagihan kekayaan.

Bagaimanakah dasar tersebut dilaksanakan oleh kerajaan?

answer choices

Rancangan Malaysia Keenam 1991-1995

Rancangan Malaysia Kelima 1986-1990

Q.

Apakah matlamat kerajaan menubuhkan agensi tersebut?

answer choices

Membolehkan belia mendapatkan kerja berkaitan kemahiran

Membolehkan belia menceburi bidang perikanan

Membolehkan belia menceburi bidang pertanian

Q.

Dasar X bertujuan meningkatkan produktiviti serta kualiti perkhidmatan atau barangan melalui pelaburan modal oleh swasta.

Apakah Dasar X tersebut?

answer choices

Dasar Penswastaan

Dasar Pensyarikatan

Dasar Pandang ke Timur

Q.

Antara pencapaian DEB dan DPN ialah kemunculan golongan pertengahan.

Siapakah golongan tersebut?

answer choices

Profesional

Pemodal

Teknikal

Pentadbiran & Pengurusan

Q.

Antara pencapaian DEB dan DPN ialah tertubuhnya Industri Teknologi Tinggi (HICOM).

Apakah tujuan HICOM ditubuhkan?

answer choices

Menambah kemahiran rakyat dalam teknologi tinggi

Membantu rakyat memasarkan hasil pertanian

Q.

Kawasan ESTET PERINDUSTRIAN dibangunkan sebagai bandar terancang yang lengkap hasil kejayaan dasar DEB dan DPN.

Pihak manakah yang bertanggungjawab melaksanakannya?

answer choices

Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN)

FELDA

MAGERAN

FELCRA

Q.

Gambar tersebut ialah contoh Zon Perindustrian Bebas di Bayan Lepas, P.Pinang.

Apakah TUJUAN kerajaan mewujudkan zon tersebut?

answer choices

Menarik pengusaha melabur dan meransang ekonomi sekitar

Mengeluarkan produk tempatan dengan kos yang rendah tetapi berkualiti

Q.

Pilih kenderaan buatan Malaysia hasil kejayaan penubuhan HICOM dan kajian Dasar Perindustrian Malaysia.

answer choices

PROTON

PERODUA

MODENAS

HONDA

Q.

Motosikal dan Enjin Nasional Sdn Bhd (MODENAS) menghasilkan pelbagai model motosikal kecil ______ cc untuk pasaran tempatan dan antarabangsa.

answer choices

200

250

1000

100

Q.

Pilih kesan apabila negara membuat kereta nasional PROTON dan PERODUA .

answer choices

Membuka peluang pekerjaan

Meningkatkan pendapatan rakyat

Meningkatkan taraf hidup rakyat

Mampu menjual hasil pertanian negara

Quizzes you may like
10 Qs
五年级 历史
1.5k plays
12 Qs
Perjanjian Aqobah (muqaddimah)
1.7k plays
10 Qs
Indonesian Language Exercise
1.9k plays
12 Qs
Bahasa Melayu
2.1k plays
15 Qs
Cinta Nabi
6.3k plays
11 Qs
اختر اجابة صحيحة
1.5k plays
10 Qs
Peranan Laksmana Hang Tuah
1.8k plays
15 Qs
Kuiz Bola Keranjang
796 plays
Why show ads?
Report Ad