pencil-icon
Build your own quiz

Social Studies

10th -

12thgrade

Image

Нийгэм, нийгмийн харилцаа сорил

110
plays

34 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Хүмүүсийн зохион байгуулалттай, чиг зорилготой харилцаа, тэдгээрийн үр дүнд бий болсон тогтвортой нэгдэл, өөрийгөө байнга нөхөн сэргээж байдаг бие даасан тогтолцооны нийлбэр нь...............юм.

  Нийгмийн бүтэц

  Нийгмийн харилцаа

  Нийгэм

  Нийгмийн хандлага

  Нийгмийн тогтолцоо

 • 2. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Шинэ мэдлэг бүтээх, мэдлэгийг хойч үедээ дамжуулах, өсвөр үеийг нийгэмшүүлэх, боловсон хүчнийг бэлтгэх нь нийгмийн аль институтын үүрэг вэ?

  Гэр бүлийн

  Боловсролын

  Улс төрийн

  Эдийн засгийн

  Шашны

 • 3. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Нийгмийг амьд биетэй төстэй хэмээн үзэж, эд эрхтэн нь тухайн амьд биеийг амьдруулахын төлөө үүрэг гүйцэтгэж байдгийн адил нийгмийн институт нь нийгмийн болон бусад оршин тогтнолын төлөө тодорхой үүрэг гүйцэтгэдэг гэсэн онол аль нь вэ?

  Нийгмийн онол

  Шалтгаант чанарын онол

  Харилцан үйлдлийн онол

  Зөрчилдөөний онол

  Бүтэц чиг үүргийн онол

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?