QUIZ
Ubezpieczenia
29 minutes ago by
10 questions
Q.

Ubezpieczenia osobowe dzielimy na:

answer choices

Ubezpieczenie rzeczowe i ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie wypadkowe i ubezpieczenie na życie

Q.

Ubezpieczenie zdrowotne należy do ubezpieczeń:

answer choices

Osobowych nieobowiązkowych

Osobowych obowiązkowych

Majątkowych obowiązkowych

Q.

Możemy ubezpieczyć:

answer choices

Rzeczy, które mają tylko wartość pieniężną

Wszystko

Q.

Czy ubezpieczenia są obowiązkowe?

answer choices

Nie (ale są wyjątki np.OC)

Tak, wszystkie

Nie

Q.

Ubezpieczenie jest umową podpisaną z:

answer choices

Burmistrzem

Ubezpieczycielem (zakładem ubezpieczeń)

Skarbnikiem

Q.

Ubezpieczenie emerytalne wypłacane jest osobą, które skończyły pracę ze względu na:

answer choices

Warunki pracy

Ilość przepracowanych godzin

Wiek

Q.

Ubezpieczenie społeczna są powszechne bo:

answer choices

Duża ilość osób pracujących płaci podatki

Mała ilość osób płaci składki

Wszyscy w kraju płacą składki

Q.

Opłata związana z ochroną ubezpieczeniową to:

answer choices

Pokusa nadużycia

Suma ubezpieczeniowa

Składka ubezpieczeniowa

Polisa ubezpieczeniowa

Q.

Skąd są pieniądze na emeryturę?

answer choices

Z składek emerytalnych

Z ostatniej pensji pracownika

Z dodatkowych pieniędzy państwa

Q.

Od czego zależy wysokość emerytury?

answer choices

Od wieku

Od zarobku i czasu pobierania składek

Od rodzaju ubezpieczenia

Quizzes you may like
20 Qs
Histology
4.1k plays
Other
10 Qs
Types of Muscle
1.6k plays
Science - 5th
11 Qs
Micro Bone Anatomy
1.6k plays
16 Qs
Medical Terms
2.0k plays
Medical Terminology
20 Qs
Skeletal & Muscular System
3.7k plays
10 Qs
Types of Tissues
1.6k plays
11 Qs
Sports Injuries
1.7k plays
12 Qs
Skeletal and Muscular System
3.0k plays
Science - 5th
Why show ads?
Report Ad