pencil-icon
Build your own quiz

Computers

9th -

10thgrade

Image

ÔN TẬP CUỐI KÌ HTML

12
plays

19 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Thẻ nào dưới đây có tác dụng định dạng đoạn văn bản trong HTML?

  <b>…</b>

  <p>…</p>

  <br>…</br>

  <html>…</html>

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Đây là thẻ tạo tiêu đề có kích thước cỡ chữ lớn nhất?

  <heading>…</heading>

  <h1>…</h1>

  <h3>…</h3>

  <h6>…<h6>

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Để in nghiêng dòng văn bản trong ngôn ngữ lập trình HTML, con dùng thẻ nào?

  <br>…</br>

  <b>…</b>

  <u>…</u>

  <i>…</i>

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?