Education

Image

Impormatibo

64
plays

10 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Karaniwang makikita ang mga tekstong impormatibo sa mga pahayagan o balita, sa mga magasin, aklatan,

  sa mga pangkalahatang sanggunian tulad ng ensiklopedya at sa iba’t ibang website sa internet.

  TAMA

  MALI

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Isinaalang-alang sa tekstong impormatibo ang paggamit ng estilo sa pagbibigay-diin sa mahalagang salita

  tulad ng pagsulat nang nakadiin, nakahilis at nakasalungguhit.

  TAMA

  MALI

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Isang uri ng tekstong impormatibo ang nagpapaliwanag kung paano at bakit nagaganap ang isang bagay o pangyayari.

  TAMA

  MALI

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes