QUIZ
Sztuka odkładania pieniędzy na wyznaczony cel
4 days ago by
12 questions
Q.

Co to jest emerytura?

answer choices

Comiesięczna wypłata osobie, która ukończyła 60 lat

Comiesięczne świadczenie przysługujące osobie która nie pracuje.

Comiesięczne świadczenie przysługujące ubezpieczonemu, który już nie pracuje

Q.

O czym był omawiany temat na zajęciach?

answer choices

O sztuce odkładania pieniędzy na wyznaczony cel.

O budżecie domowym

O oprocentowaniu w banku

O tym jak dobrze inwestować

Q.

Jaki kraj jest najoszczędniejszy w Europie

answer choices

Szwajcaria

Niemcy

Luksemburg

Hiszpania

Q.

Każdy rodzaj rozchodu pieniężnego niezależnie od celu jak i przeznaczenia tego rozchodu

answer choices

Dochód

Wydatek

Deficyt budżetowy

Stopa oprocentowania

Q.

Która grupa państw posiada większe aktywa finansowe?

answer choices

Grecja, Portugalia, Hiszpania

Niemcy, Austria, Francja, Włochy, Wielka Brytania

Cypr, Malta

Bułgaria, Rumunia, Chorwacja

Q.

Nadwyżka budżetowa - sytuacja, w której wydatki w budżecie danej instytucji są wyższe niż jej dochody w danym okresie rozliczeniowym.

answer choices

Prawda

Fałsz

Q.

Czy Polska jest krajem oszczędnym?

answer choices

Nie

Tak

Q.

Wzór na oszczędności to

answer choices

oszczędności= wydatki - dochód

oszczędności = dochód - wydatki

Wydatki= dochód - oszczędności

oszczędności = dochód*wydatki

Q.

Czy uwarunkowania kulturowe, mają wpływ na prowadzone przez różne narody oszczędności?

answer choices

tak

nie

Q.

Jaki procent Polaków nie jest w stanie odłożyć żadnej sumy pieniędzy?

answer choices

35%

20%

90%

13%

Q.

Na co przeciętny polak odkłada swoje pieniądze najczęściej?

answer choices

Na czarną godzinę

na zakup urządzeń RTV i AGD

Na jedzenie

Na potrzeby rodziny

Q.

Czy oszczędzasz pieniądze?

no correct answer

Tak, uwielbiam to robić

Nie

Nie, ale na pewno zacznę

Tak, wiem ze kiedyś mi się przydadzą

Tak, ponieważ mam ciekawe cele

Quizzes you may like
16 Qs
Prawda ?
8.6k plays
9 Qs
Matma
421 plays
12 Qs
Ostrosłupy
1.1k plays
10 Qs
Geometria
2.1k plays
13 Qs
Gospodarka Europy
1.3k plays
10 Qs
Halloween
13.9k plays
10 Qs
Skala
491 plays
19 Qs
Ostrosłupy
726 plays
Why show ads?
Report Ad