QUIZ
Ibong Adarna ( Aralin 6: Huling Utos-Wakas )
18 minutes ago by
17 questions
Q.

Piliin ang tamang kahulugan ng mga salitang nakasulat sa MALALAKING TITIK.


Nang lapita’y nagdaramba nagsisipang WALANG BAWA, Nagwawala at ang pita si Don Juan ay mapatay na.

answer choices

walang awa

walang tigil

walang bait

Q.

Piliin ang tamang kahulugan ng mga salitang nakasulat sa MALALAKING TITIK.


Ang umaga ay bumati kay Don Juang NAGWAWARI,

Makailan pang sandal nagpasundo na ang hari.

answer choices

nag-iisip

nagagalit

nagtatanong

Q.

Piliin ang tamang kahulugan ng mga salitang nakasulat sa MALALAKING TITIK.


Ibinalik sa tahanan mahina na ang katawan,

Halos di pa iniiwan, sa tayo’y biglang NABUWAL.

answer choices

nalaglag

nalito

natumba

Q.

Piliin ang tamang kahulugan ng mga salitang nakasulat sa MALALAKING TITIK .


“Maaari ka na ngayong sa palasyo ay magtuloy,

Ang panganib na DALUYONG natapos din sa panahon."

answer choices

daloy

kalamidad

hirap

Q.

Hindi matanggap ni Haring Salermo na mawalay sa kanyang piling si Donya Maria kaya _____.

answer choices

a. Umisip siya ng bagong pakana para hindi matuloy ang pagpapakasal

b. ipinapapatay niya si Don Juan kaagad

c. itinakas niya ang prinsesa

Q.

Ang dahilan ng pagpapasundo ni Haring Salermo kay Don Juan.

answer choices

a. upang makaganti ng utang na loob sa prinsipe

b. upang magbigay na namang ng panibagong pagsubok

c. upang gamitin ang kanyang karamdaman

Q.

Natiyak ni Don Juan ang kinalalagyan ni Donya Maria ay nasa____.

answer choices

a. unang silid

b. ikalawang silid

c. huling silid

Q.

Bilang handog ni Haring Salermo kay Don Juan, pinapili siya sa tatlong anak na dalaga na tanging sa butas lamang nakalitaw ang kani-kanilang ______.

answer choices

a. kamay

b. hintuturo

c. palad

Q.

Natuklasan ni Donya Maria ang binabalak ni Haring Salermo kaya naisip niyang ____.

answer choices

a. tumakas sila ni Don Juan

b. magpakamatay na lamang

c. lumaban at talunin ang kapangyarihan ng ama

Q.

Humiling ang prinsesa Maria na huwag pakakasal si Don Juan kay Leonora.

answer choices

TAMA

MALI

SIGURO

Q.

Sa bayan dinala ni Don Juan ang prinsesa.

answer choices

TAMA

MALI

PWEDE

Q.

Kaagad iniwan ni Don Juan ang prinsesa nang makatakas

sa hari.

answer choices

TAMA

MALI

SIGURO

Q.

ANG LAMAN NG PRASKONG ginamit ni Donya Maria sa palabas.

answer choices

Mag-asawang Ita

ahas

bibe

Q.

Sa KANYANG pagdating, buong kaharian ay nagsaya.

answer choices

Don Juan

Donya Maria

Ermitanyo

Q.

Humingi siya sa KAMAHALAN ng pitong taong pag-

babanal para lamang makaiwas sa pagpapakasal sa di niya iniibig.

answer choices

Haring Salermo

Haring Fernando

Reyna Valeriana

Q.

Natalos NIYA sa pamamagitan ng kanyang dunong

na nalimutan na siya ng prinsipe.

answer choices

Donya Leonora

Donya Maria

Donya Juana

Q.

Pitong taong nagdurusa nang marinig ang sinta’y

HINIMATAY na sa saya.

answer choices

Donya Leonora

Donya Maria

Donya Juana

Quizzes you may like
20 Qs
Histology
4.0k plays
Other
11 Qs
Micro Bone Anatomy
1.5k plays
10 Qs
Integumentary, Skeletal, and Muscular Systems
1.6k plays
10 Qs
Types of Tissues
1.6k plays
14 Qs
Skeletal System
18.3k plays
20 Qs
Muscular System
1.3k plays
Science - 6th
11 Qs
Sports Injuries
1.5k plays
10 Qs
Types of Muscle
1.5k plays
Science - 5th
Why show ads?
Report Ad