pencil-icon
Build your own quiz

Physics

8th

grade

Image

Nguyên tử, phân tử

6
plays

6 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Tính chất nào sau đây không phải là của nguyên tử, phân tử?

  có lúc chuyển động, có lúc đứng yên.

  chuyển động không ngừng.

  giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.

  chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ càng cao.

 • 2. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Hiện tượng khuếch tán là:

  Hiện tượng khi các nguyên tử, phân tử của các chất tự hòa lẫn vào nhau.

  Hiện tượng khi các nguyên tử, phân tử của các chất nằm riêng biệt tách rời nhau.

  Hiện tượng khi đổ nước vào cốc.

  Hiện tượng cầu vồng.

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Khi đổ 200 cm3 giấm ăn vào 250 cm3 nước và khuấy lên thì thu được bao nhiêu cm3 hỗn hợp?

  = 450 cm3

  > 450 cm3

  kết quả khác

  < 450 cm3

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?