QUIZ
A FUNCIÓN DE NUTRICIÓN
a month ago by
32 questions
Q.

Que aparatos interveñen na función de nutrición?

answer choices

Dixestivo, respiratorio, circulatorio e excretor

Dixectivo, respiratorio, circulatorio e reprodutor

Dixestivo, respiratorio, reprodutor e excretor

Dixestivo, reprodutor, circulatorio e excretor

Q.

O aparato dixestivo encárgase de ...

answer choices

Facer a dixestión, absorber osíxeno e eliminar substancias de refugallo.

Facer a dixestión, absorber os nutrientes e eliminar substancias de refugallo

Facer a dixestión, absorber os nutrientes e eliminar dióxido de carbono

Q.

O aparato respiratorio serve para ...

answer choices

Obter os nutrientes dos alimentos

Expulsar as substancias de refugallo

Obter osíxeno e eliminar dióxido de carbono

Q.

O aparato que se encarga de transportar os nutrientes e o osíxeno por todo o corpo é ...

answer choices

O aparato circulatorio

O aparato dixestivo

O aparato respiratorio

O aparato excretor

Q.

Qué órganos son do aparato dixestivo?

answer choices

Riles

Estómago

Fígado

Ano

Q.

Cales son as glándulas dixestivas?

answer choices

Fígado

Pancreas

Corazón

Glándulas salivais

Q.

Onde se produce o zume pancreático?

answer choices
Q.

Que é o bolo alimenticio?

answer choices

Os alimentos mesturados con saliva

Os alimentos mesturados con zumes gástricos

O quimo mesturado con zumes instestinais

Q.

Na dixestión

answer choices

Primeiro fórmase o quilo, despois o quimo e por último o bolo alimenticio.

Primeiro fórmase o bolo alimenticio, despois o quimo e por último o quilo.

Primeiro fórmase o bolo alimenticio, despois o quilo e por último o quimo.

Q.

Onde ten lugar a absorción de nutrientes?

answer choices

No estómago

No intestino delgado

No intestino groso

Q.

Sinala as fases do proceso dixestivo

answer choices

Dixestión

Intercambio de gases

Absorción

Expulsión

Q.

Que órganos pertencen ao aparato respiratorio?

answer choices

farinxe

larinxe

esófago

tráquea

bronquios

Q.

A respiración consta de tres fases que son:

answer
inspiración, intercambio de gases e expiración
alternatives
inspiracion, intercambio de gases e expiración
Q.

No intercambio de gases ....

answer choices

O dióxido de carbono do aire pasa ao sangue e o osíxeno do sangue pasa aos alvéolos.

O osíxeno do aire pasa ao sangue e o dióxido de carbono do sangue pasa aos alvéolos

Q.

Levan o sangue do corazón a todos os órganos do corpo

answer
arterias
Q.

Levan o sangue de todo o corpo de volta ao corazón

answer choices

Veas

Arterias

Q.

Cales son os dous movementos do corazón?

answer choices

Aurícula

Sístole

Ventrículo

Diástole

Q.

Que células sanguíneas transportan o osíxeno e os nutrientes por todo o corpo?

answer choices

Glóbulos vermellos

Glóbulos brancos

Plaquetas

Q.

Defenden ao corpo das infeccións

answer choices

Glóbulos vermellos

Glóbulos brancos

Plaquetas

Q.

Forman coágulos para taponar a rotura dos vasos sanguíneos

answer choices

Glóbulos vermellos

Glóbulos brancos

Plaquetas

Q.

Que percorridos ten o aparato circulatorio?

answer choices

Circuíto menor ou pulmonar

Circuito renal

Circuito maior ou xeral

Circuito cerebral

Q.

Quen ou quenes se encargan da excreción?

answer choices

O aparato excretor

As glándulas sudoríparas

O intestino delgado

Os riles

Q.

O aparato excretor está formado por

answer choices

Riles, vexiga e ouriños

Vexiga, riles e uretra

Riles, uréteres e vexiga

Riles, uréteres, vexiga e uretra

Q.

Cal é a función dos riles?

answer choices

Levar o sangue ata a vexiga

Acumular os ouriños

Filtrar o sangue

Expulsar os ouriños ao exterior

Q.

Que é?

answer choices

Riles

Uréteres

Vexiga

Uretra

Q.

Que é?

answer choices

Riles

Uréteres

Vexiga

Uretra

Q.

Que é?

answer choices

Unha glándula salivar

Unha glándula sudorípara

Unha glándula pancreática

Q.

Quen son os ouriños?

answer choices

Mestura de substancias de refugallo e auga

Mestura de substancias de refugallo e sales minerais

Q.

Como se chaman as cavidades que se atopan na parte inferior do corazón?

answer choices

Aurículas

Ventrículos

Q.

O sangue é un líquido de cor vermello debido a unha substancia chamada ...

answer choices

Hemoglobina

Hematíes

Q.

O aparato circulatorio encárgase de ...

answer choices

Transportar nutrientes

Recoller substancias de refugallo

Respirar osíxeno

Distribuir substancias por todo o corpo

Q.

Cantas cavidades ten o corazón?

answer choices

1

2

3

4

Quizzes you may like
15 Qs
Biblia
5.3k plays
15 Qs
México
10.1k plays
20 Qs
Invertebrados
6.7k plays
10 Qs
Prefijos
2.6k plays
20 Qs
Cultura General
5.6k plays
10 Qs
Acento Diacrítico
4.0k plays
13 Qs
Uses of the Infinitive
2.4k plays
11 Qs
Multiplicación
5.2k plays
Why show ads?
Report Ad