pencil-icon
Build your own quiz

Mathematics

5th

grade

Image

Toán 5

631
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Chữ số 6 trong số 87,653 có giá trị là:

  60

  6

  610\frac{6}{10}

  6100\frac{6}{100}

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Số 0,25 dm3 đọc là:

  Không phẩy năm đề-xi-mét khối.

  Không phẩy hai mươi lăm đề-xi-mét khối.

  Không phẩy năm mươi hai đề-xi-mét khối.

  Không phẩy hai trăm linh năm đề-xi-mét khối.

 • 3. Multiple Choice
  2 minutes
  1 pt

  Phân số sau  được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:

   38\frac{3}{8}  

  0,375%

  3,75 %

  37,5%

  375%

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?