QUIZ
BAB 7 MEMBINA KESEJAHTERAAN NEGARA
6 months ago by
30 questions
Q.

_____________ ialah satu proses dinamik merapatkan hubungan antara masyarakat antara negeri dengan WILAYAH bagi membentuk SATU BANGSA.

answer choices

PERPADUAN KAUM

INTEGRASI NASIONAL

Q.

______________ ialah rakyat daripada pelbagai etnik, agama dan wilayah hidup dengan aman dalam masyarakat yang bersatu.

answer choices

Perpaduan Kaum

Integrasi Nasional

Q.

Ideologi negara kita dikenali sebagai ________

answer choices

Rukun Negara

Lagu Negaraku

1 Malaysia

Q.

Apakah matlamat penubuhan MAJLIS PERUNDINGAN NEGARA pada tahun 1970 ?

answer choices

Menggalakkan perasaan MUHIBAH antara masyarakat berbilang kaum.

Perundingan antara kaum agar bersatu padu

Q.

Bagaimanakah kerajaan memperkasa perpaduan dan Integrasi Nasional dari aspek EKONOMI ?

answer choices

DASAR EKONOMI BARU

DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL

RUKUN NEGARA

DEWAN BAHASA PUSTAKA (DBP)

Q.

Pilih kawasan ZON PERINDUSTRIAN BEBAS bagi memajukan bidang perindusrian dan perdagangan di Malaysia.

answer choices

Bayan Lepas, Pulau Pinang

Pasir Gudang, Johor

Pelabuhan Kelang, Selangor

Muar, Johor

Q.

Bagaimanakah kerajaan memperkasakan bahasa Melayu di negara kita?

answer choices

Penubuhan UKM

Penubuhan DBP

Akta Bahasa Kebangsaan

SUKMA

Q.

*Penekanan kepada matapelajaran Sejarah

*Mewajibkan mata pelajaran Tatarakyat


Cadangan tersebut berkaitan dengan ___________

answer choices

Laporan Rahman Talib

Kajian Aminuddin Baki

Q.

Apakah MATLAMAT Dasar Pendidikan Kebangsaan ?

answer choices

Menyatupadukan rakyat

Menyediakan tenaga kerja mahir

Q.

*Memperkenalkan sekolah aneka jurusan

*Memperkenalkan kursus kemahiran


Cadangan tersebut lahir dari __________________

answer choices

Kajian Aminuddin Baki

Laporan Jawatankuasa Kabinet

Q.

*Bahasa Melayu matapelajaran wajib dalam peperiksaan awam

*Penegasan kepada pendidkan kerohanian (Pendidikan Islam/Moral)

*Penekanan aktiviti kokurikulum.


Laporan tersebut adalah hasil daripada ______

answer choices

Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974

Akta Pendidikan 1996

Q.

Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) dilaksanakan mulai 1989.Kemudian digantikan dengan _________ mulai 2017

answer choices

KSSM

KSSR

KBSM

KBSR

Q.

Pembaharuan kurikulum dilaksanakan selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025) dengan memberi fokus kepada ________

answer choices

kemahiran abad ke-21

generasi berilmu

generasi berkemahiran

generasi bersatu padu

Q.

Falsafah Pendidikan kebangsaan menekankan pendidikan menyeluruh bagi melahirkan pelajar yang seimbang dari aspek berikut

answer choices

jasmani

emosi

rohani

intelek

Q.

AKTA PENDIDIKAN 1996 mewajibkan institusi pendidikan SWASTA mengajar subjek berikut bagi memupuk semangat cinta akan negara serta nilai murni

answer choices

Pengajian Malaysia

Pendidikan Islam/Moral

Sejarah

Bahasa Inggeris

Q.

Bahasa Melayu digunakan sepenuhnya dalam urusan mahkamah pada tahun _____

answer choices

1990

1957

1963

2021

Q.

AKTA BAHASA KEBANGSAAN digubal bagi memartabatkan kedudukan bahasa Melayu.

Apakah nama lain Akta tersebut?

answer choices

Akta 32

Akta 33

Akta Hasutan

Q.

Pilih sekolah berikut yang dibuka bagi memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar.

answer choices

Sekolah Alam Shah

Sekolah Seri Puteri

Kolej Sultan Abdul Halim

Victoria Institution

Q.

IPTA berikut merupakan yang PERTAMA berjaya memperkenalkan pelbagai pengajian dalam bahasa Melayu.

IPTA berikut ialah _____________

answer choices

UKM

USM

UM

UUM

Q.

*Memberi fokus kepada para penyelidik, sasterawan, karyawan dan budayawan daripada pelbagai kaum dari dalam dan luar negara.

Tugas tersebut adalah di bawah ________

answer choices

Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)

Dewab Bahasa dan Pustaka (DBP)

UKM

Q.

Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) ditubuhkan pada 22 jun 1956 bagi memartabatkan bahasa Melayu.

Apakah nama asal DBP?

answer choices

Balai Pustaka

Dewan Ilmu Pustaka

DBP

DBKL

Q.

Tokoh berikut merupakan Ketua Pengarah PERTAMA Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) .

Siapakah beliau?

answer choices

Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid

Tun Mahadhir Mohamed

Muhammad Haji Salleh

Siti Zainon Ismail

Q.

Slogan "____________" dilancarkan oleh DBP pada tahun 1960 bagi mengukuhkan pembinaan masyarakat bersatu padu melalui bahasa.

answer choices

Bahasa Jiwa bangsa

Cintai Sungai Kita

Dadah Musuh Negara

1Malaysia

Q.

Kongres Kebudayaan kebangsaan Kedua diadakan pada 15 April 2017 di UKM.

Pilih 2 RESOLUSI kongres tersebut :

answer choices

Menyemarak bahasa Melayu

Memperkasa Kebudayaan Nasional

Dasar Ekonomi Baru

Wawasan 2020

Q.

Citrawarna Malaysia dianjurkan sejak 1999 bagi promosi pelancongan.

Di manakah lokasi program ini dianjurkan ?

answer choices

Dataran Merdeka

Stadium Merdeka

Stadium Bukit Jalil

Tanjong Emas

Q.

Sukan Malaysia (SUKMA) diadakan secara dwitahunan bertujuan mengeratkan hubungan kaum serta integrasi negeri.

Di manakah SUKMA PERTAMA diadakan ?

answer choices

KUALA LUMPUR

JOHOR

SELANGOR

PERLIS

Q.

Apakah SLOGAN yang digunakan semasa Malaysia menjadi tuan rumah Piala Thomas dan Uber 1992 ?

answer choices

MALAYSIA BOLEH

1 Malaysia

Hip Hip Hoorey

Harimau MALAYA

Q.

Gambar tersebut merupakan Jubli Emas Rukun Negara sempena 50 tahun Rukun Negara dicipta.

Apakah maksud warna BIRU ?

answer choices

Amalan perpaduan dalam kesopanan dan kesusilaan

Lambang kesucian dalam pentdabiran

lambang kepercayaan kepada Tuhan

lambang 5 prinsip Rukun Negara

Q.

Prinsip Rukun Negara ke-3 ialah

answer choices

Keluruhan Perlembagaan

Kedaulatan Undang-undang

Kepercayaan kepada Tuhan

Kesopanan dan kesusilaan

Q.

Menurut Perlembagaan Malaysia, ______ ialah agama rasmi Persekutuan tetapi agama dan kepercayaan lain boleh diamalkan dengan aman dan tenteram.

answer
Islam
alternatives
agama Islam
Islamic
Quizzes you may like
20 Qs
Bendera Kebangsaan
6.2k plays
11 Qs
Sejarah Malaysia
3.1k plays
18 Qs
Riwayat Hidup Nabi
1.1k plays
12 Qs
Kata Tanya 疑问句
3.3k plays
13 Qs
Nombor & Bilangan Bahasa Arab
3.2k plays
10 Qs
Kemerdekaan
3.1k plays
20 Qs
Selamat Datang Nabi Kekasihku
1.6k plays
8 Qs
Warna
859 plays
Why show ads?
Report Ad