QUIZ
Tlenki właściwości fizyczne i chemiczne
a month ago by
Beata Błaszczyk
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
16 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tlenki to:

  answer choices

  mieszanina tlenu z innymi pierwiastkami chemicznymi

  związki chemiczne tlenu z innymi pierwiastkami chemicznymi

  wyłącznie związki chemiczne tlenu z niemetalami

  wyłącznie związki chemiczne tlenu z metalami

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Wzór sumaryczny tlenku wapnia

  answer choices

  CaO

  Ca2O

  CaO2

  Ca2O2

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jaki rodzaj wiązania występuje w tlenku węgla (IV)?

  answer choices

  wiązanie jonowe

  wiązanie kowalencyjne spolaryzowane

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  W SO2 wartościowość siarki wynosi:

  answer choices

  II

  III

  IV

  VI

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Wzór sumaryczny tlenku glinu to:

  answer choices

  AlO

  Al2O

  Al2O3

  AlO3

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tlenkiem amfoterycznym nie jest:

  answer choices

  Al2O3

  MgO

  ZnO

  CuO

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bezbarwny, bezwonny i bardzo toksyczny gaz, potocznie nazywany czadem to:

  answer choices

  tlenek węgla (II)

  tlenek węgla (IV)

  tlenek węgla

  tlenek węgla III

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tlenkiem kwasowym nie jest:

  answer choices

  SiO2

  N2O3

  SO2

  Na2O

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Do tlenków obojętnych należy:

  answer choices

  CO

  CO2

  N2O3

  N2O5

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  W reakcji :

   S + O2S\ +\ O_{2_{ }}\rightarrow  
  otrzymamy:

  answer choices

  tlenek siarki (II)

  tlenek siarki (IV)

  tlenek siarki (VI)

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tlenki można otrzymać w reakcji:

  answer choices

  syntezy z pierwiastków

  spalania związków chemicznych

  termicznego rozkładu niektórych związków

  utleniania-redukcji w których biorą udział tlenki

  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Który z tlenków znalazł zastosowanie m.in do produkcji napojów gazowanych?

  answer choices

  tlenek węgla (IV)

  tlenek krzemu(IV)

  tlenek glinu

  tlenek siarki (VI)

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tlenkiem używanym jako środek dezynfekujący jest:

  answer choices

  tlenek siarki (IV)

  tlenek magnezu

  tlenek sodu

  tlenek węgla (II)

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Do produkcji cementu i zapraw murarskich wykorzystywany jest

  answer choices

  CaO

  SO2

  MgO

  NO

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tlenki obojętne to tlenki, które

  answer choices

  reagują z kwasami, zasadami i wodą

  nie reagują z kwasami i zasadami, ale reagują z wodą

  nie reagują z wodą, a reagują z kwasami i zasadami

  nie reagują ani z kwasami, ani zasadami, ani wodą

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  podany wzór przedstawia

  answer choices

  tlenek azotu (II)

  tlenek azotu (III)

  tlenek azotu (V)

  tlenek azotu (IV)

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Enter Code