QUIZ
BAB 5 PEMBENTUKAN MALAYSIA
6 months ago by
40 questions
Q.

Cadangan TERAWAL Pembentukan Malaysia telah dikemukakan oleh tokoh tersebut pada tahun 1887.

Siapakah beliau ?

answer choices

Lord Brassey

Sir Malcom Macdonald

Q.

Pada tahun 1951, Sir Malcom MacDonald telah berbincang dengan Dato' Onn Jaafar dan ahli MPP bagi menggabungan Tanah Melayu dengan ___________ dan ________________

answer choices

Singapura

Wilayah Borneo

Perlis

Johor

Q.

Mengapakah Sir Geofroy Tory (PTB) mencadangkan agar Tanah Melayu disatukan dengan Singapura?

answer choices

Kepentingan ekonomi

Ancaman komunis

Meluaskan kawasan

Q.

PESURUHJAYA TINGGI ialah jawatan yang disandang oleh ketua perwakilan negara dalam kalangan negara KOMANWEL.

Apakah JAWATAN yang setara dengan Pesuruhjaya Tinggi kini?

answer choices

Duta

Presiden

Perdana Menteri

Ketua Menteri

Q.

Mengapakah Sir Gerald Templer (PTB) meminta penggabungan wilayah di Tanah Melayu disegerakan?

answer choices

Tujuan keselamatan

Tujuan membesarkan saiz negara

Tujuan Memaksimumkan hasil negara

Q.

Konsep MELAYU-RAYA telah diperjuangkan para nasionalis Melayu seperti Ahmad Boestamam.

Mengapakah idea ini gagal?

answer choices

Indonesia telah merdeka dahulu

Tanah Melayu telah merdeka dahulu tanpa Indonesia

Q.

Apakah rasional memasukkan Singapura di dalam gagasan Malaysia?

answer choices

Ancaman komunis

Memajukan ekonomi kedua-dua negara

Meluaskan saiz negara

Q.

Ancaman komunis di SARAWAK diketuai oleh gerakan _____

answer choices

CCO

COC

COO

Q.

Kemasukan Singapura ke dalam gagasan Malaysia akan menyebabkan ketidakseimbangan kaum.

Bagaimanakah Tunku Abdul Rahman mengatasi cabaran tersebut?

answer choices

Memasukan negeri Sarawak, Sabah dan Brunei

Mengeluarkan Singapura dari gagasan Malaysia

Q.

Pilih Parti Politik Sarawak yang menentang penyertaan Sarawak ke dalam gagasan Malaysia.

answer choices

SUPP

PANAS

PESAKA

Q.

Namakan parti Sarawak berikut yang menentang pembentukan Malaysia dan kemudiannya menyokong.

answer choices

SNAP

SUPP

PESAKA

PANAS

Q.

PANAS, SNAP, BARJASA, SCA dan PESAKA bergabung membentuk ___________________ untuk menyokong gagasan Malaysia.

answer choices

Parti Perikatan Sarawak

Sarawak Geng 05

Parti Perikatan

Q.

Pada tahun 1962, Parti Politik Sabah menubuhkan gabungan menyokong Malaysia yang dinamakan :

answer choices

Sabah Alliance

Sarawak Alliance

Q.

Tokoh tersebut merupakan pemimpin parti PAP di Singapura yang menyokong penyertaan Singapura ke dalam gagasan Malaysia.

Siapakah tokoh tersebut?

answer choices

LEE KUAN YEW

DAVID MARSHALL

TAN CHENG LOCK

TUNKU ABDUL RAHMAN

Q.

BARISAN SOSIALIS menentang Singapura menyertai gagasan Malaysia kerana menganggap

answer choices

penjajahan baru

merugikan ekonomi Singapura

Singapura perlu tunduk kepada Kuala Lumpur

Q.

Mengapakah A.M.AZAHARI melalui Parti Rakyat Brunei menentang Brunei menyertai gagasan Malaysia ?

answer choices

Khuatir Brunei akan hilang kekayaan

Bimbang pengaruh komunis

Menganggap Kuala Lumpur terlalu berkuasa

Lebih berminat bergabung dengan Sabah, Sarawak, dan Kalimantan Utara.

Q.

Mengapakah Presiden Macapagal (Filipina) menentang pembentukan Malaysia?

answer choices

Menuntut wilayah Sabah

Menuntut negeri Sabah

Anggap penjajahan bentuk baru British

Q.

Siapakah yang dilantik sebagai PENGERUSI dalam Jawatankuasa Setia Kawan Malaysia (JSKM) ?

answer choices

Donald Stephens

Temenggung Jugah

Tunku Abdul Rahman Puta al-Haj

Dato' Onn Jaafar

Q.

Apakah nama lain Jawatankuasa Setia Kawan Malaysia ?

answer choices

Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM)

Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)

Referendum Singapura

Q.

Apakah maksud REFERENDUM ?

answer choices

Pungutan suara

Cadangan

Janji politik

Rujukan

Q.

Keputusan referendum mendapati rakyat Singapura _______ bergabung dengan Malaysia.

answer choices

setuju

membantah

tidak pasti

semua di atas

Q.

Rundingan London telah diadakan pada tahun 1961 di London antara Kerajaan PTM dan British.

Apakah hasil rundingan tersebut?

answer choices

Ditubuhkan Suruhanjaya Cobbold

Diadakan REFERENDUM

Diwujudkan JSKM

Q.

Pilih ahli-ahli Suruhanjaya Cobbold dari Kerajaan PTM.

answer choices

LORD COBBOLD

SIR ANTHONY ABELL

SIR DAVID WATHERSON

MUHAMMAD GHAZALI SHAFIE

WONG POW NEE

Q.

Antara Laporan Suruhanjaya Cobbold ialah mencadangkan Sabah dan Sarawak mempunyai kuasa _________ dan jaminan khas yang tidak boleh dipinda oleh Kerajaan Persekutuan.

answer
Autonomi
alternatives
membuat keputusan
Q.

Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK) ditubuhkan pada Ogos 1962.

Siapakah yang dilantik sebagai TIMBALAN PENGERUSI JAK?

answer choices

LORD LANSDOWNE

TUN ABDUL RAZAK HUSSEIN

Q.

Pilih 2 tujuan utama Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK) ditubuhkan pada Ogos 1962?

answer choices

Menyediakan rangka perlembagaan

Melindungi kepentingan Sarawak dan Sabah

Mengeratkan hubungan pusat dan negeri

Q.

Berapakah kerusi Parlimen yang diperuntukkan untuk Sarawak dan Sabah menurut Perjanjian Malaysia 1963?

answer choices

26

16

15

Q.

Dalam Perjanjian Malaysia 1963, Sabah bersetuju mengiktiraf BAHASA MELAYU sebagai Bahasa Kebangsaan.Sebagai balasan, Sabah dibenarkan menggunakan BAHASA INGGERIS dalam tempoh ___ tahun .

answer choices

10

100

15

1

Q.

Mengapakah tarikh pembentukan Malaysia pada 31 Ogos 1963 terpaksa DITUNDA ke tarikh 16 September 1963?

answer choices

Laporan Setiausaha PBB tidak dapat disiapkan

Serangan tentera Indonesia

Serangan tentera Filipina

Tarikh tidak cantik

Q.

Siapakah tokoh tersebut yang telah dilantik sebagai ketua rombongan Misi PBB meninjau di Sarawak dan Sabah ?

answer choices

Laurence Michelmore

U Thant

Tunku Abdul Rahman

A.M.Azahari

Q.

Siapakah yang dilantik sebagai YANG DI-PERTUA Sarawak yang pertama ?

answer choices

Datu Abang Haji Openg Abang Sapiee

Stephen Kalong Ningkan

Q.

Siapakah yang dilantik sebagai KETUA MENTERI Sarawak yang pertama ?

answer choices

Stephen Kalong Ningkan

Datu Abang Haji Openg

Q.

Siapakah yang dilantik sebagai YANG DI-PERTUA Sabah yang pertama ?

answer choices

Datu Mustapha Datu Harun

Datu Abang Haji Openg

Q.

Partai Komunis Indonesia (PKI) menyelar rancangan Malaysia sebagai __________ yang dirancang British.

answer choices

NEOKOLONIALISME

DEKOLONIALISME

Q.

DR. subandrio (Menteri Luar Indonesia) telah mengumumkan dasar konfrontasi terhadap Malaysia dengan SLOGAN

answer choices

GANYANG MALAYSIA

HAPUSKAN PENAJAJAH

HALAU PENJAJAHAN BENTUK BARU

Q.

Pilih negeri-negeri yang telah diserang oleh gerila Indonesia semasa dasar Konfrontasi berlangsung :

answer choices

Johor

Sarawak

Sabah

Melaka

Q.

Bagaimanakah Malaysia bertindak terhadap dasar Konfrontasi Indonesia ?

answer choices

Membawa isu ke Majlis Keselamatan PBB

Bertindak balas dengan tentera

Menyerah kalah

Q.

Siapakah tokoh tersebut yang diberi TANGGUNGJAWAB menyusun strategi menghadapi Dasar Konfrontasi Indonesia?

answer choices

Muhammad Ghazali Shafie

Tun Abdul Razak

Donald Stephens

Q.

Pada 30 September 1965, berlaku peralihan kepimpinan di Indonesia yang menamatkan konfrontasi.

Siapakah tokoh tersebut?

answer choices

Suharto

Soekarno

Adam Malik

Q.

Pada 11 Ogos 1966, Tun Abdul Razak menandatangani perjanjian Normalisasi Hubungan Indonesia-Malaysia di _______

answer choices

Jakarta

Tokyo

Bangkok

Kuala Lumpur

Quizzes you may like
18 Qs
Riwayat Hidup Nabi
1.1k plays
13 Qs
Nombor & Bilangan Bahasa Arab
3.2k plays
20 Qs
Bendera Kebangsaan
6.2k plays
10 Qs
Kemerdekaan
3.1k plays
11 Qs
Sejarah Malaysia
3.1k plays
12 Qs
Kata Tanya 疑问句
3.3k plays
9 Qs
Malaysia
1.8k plays
20 Qs
Selamat Datang Nabi Kekasihku
1.6k plays
Why show ads?
Report Ad