QUIZ
De Alfonso XIII á Democracia
10 days ago by
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
30 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  1. Que rei ocupou a coroa española ao inicio do século XX en España?

  answer choices

  Rei Felipe XIII.

  Rei Fernando XIII.

  Rei Adolfo XIII.

  Rei Alfonso XIII.

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  2. Canto durou o reinado de Alfonso XIII?

  answer choices

  (1901 - 1932)

  (1902 - 1931)

  (1900 - 1931)

  (1902 - 1930)

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  3.Cales foron os principais conflitos que afectaron ao país durante o reinado de Alfonso XIII?

  answer choices

  Crise sanitaria e fame

  Folgas, nacionalismo (en Cataluña, País Vasco e Galicia) e a guerra en Marrocos.

  Guerra nuclear.

  Estado de alarma.

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  4. Que sucedeu en Annual e cando?

  answer choices

  O exército marroquí vence ao exército español en 1923

  O exército español vence ao exército marroquí en 1923

  O exército marroquí vence ao exército español en 1921

  O exército español vence ao exército marroquí en 1921

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  5. Que ocurreu tras o desastre de Annual? Sinala as opcións correctas.

  answer choices

  As tres son correctas

  Houbo un golpe de Estado en 1923

  A xente estaba descontenta

  Primo de Rivera fíxose co poder

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  6.Durante o reinado de Alfonso XIII, que sistema político se instaurou en España?

  answer choices

  A ditadura militar de Franco.

  A Segunda República.

  A ditadura militar de Primo de Rivera.

  A transición.

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  7.Unha ditadura es un sistema político...

  answer choices

  autoritario.

  pacífico.

  democrático.

  monárquico.

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  8. Cando dimitiu Primo de Rivera?

  answer choices

  1928

  1929

  1930

  1931

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  9. Le e elixe a palabra que se está definindo: " É a separación dunha persoa da terra na que vive cando, por motivos políticos, relixiosos ou doutra índole, debe abandonala sen querer".

  answer choices

  Semana Tráxica.

  Desastre de Annual.

  Folga Xeral de 1917.

  Exilio.

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  10. Por que Alfonso XIII se exiliou de España?

  answer choices

  Porque dimitiu Primo de Rivera

  Porque houbo eleccións e gañaron os partidos republicanos

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  11. Cando se proclamou a Segunda República?

  answer choices

  14 de abril de 1931.

  14 de xullo de 1931

  14 de maio de 1931

  14 de xuño de 1931

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  12. Quen foi o primeiro Presidente da Segunda República?

  answer choices

  Manuel Azaña

  Niceto Alcalá Zamora

  Adolfo Suárez

  Leopoldo Calvo Sotelo

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  13. Qué medidas adoptou o goberno republicano para modernizar o país?

  answer choices

  A reforma agraria, a reforma sanitaria e a reforma económica.

  A reforma agraria, a reforma do ensino e a reforma sanitaria.

  A reforma do ensino, a reforma laboral e a reforma sanitaria.

  A reforma agraria, a reforma do ensino e a reforma laboral.

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  14. Que se estableceu na Constitución da Segunda República?

  answer choices

  Sufraxio universal, separación de Estado e Igrexa e creación de rexións autónomas.

  Sufraxio universal e a creación de rexións autónomas.

  Sufraxio universal e separación de Estado e Igrexa

  Creación de rexións autónomas e Separación de Estado e Igrexa.

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  15. Por que se produciu a Guerra Civil Española ?

  answer choices

  Porque o xeneral Francisco Franco deu un golpe de Estado contra o goberno republicano

  Porque Primo de Rivera deu un golpe de Estado contra o goberno republicano

  Porque o xeneral Francisco Franco deu un golpe de Estado contra o goberno nacional.

  Porque Primo de Rivera deu un golpe de Estado contra o goberno nacional.

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  16. Que bandos se enfrontaron?

  answer choices

  Republicanos e sublevados

  Sublevados e conservadores

  Conservadores e nacionais

  Portugueses e españois

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  17. Cales foron as consecuencias da Guerra Civil Española?

  answer choices

  Morte e exilio de parte da poboación

  Empobrecemento do país

  Destrución da industria, comunicación e propiedades.

  As tres anteriores.

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  18. Cando comezou e cando rematou a Guerra Civil?

  answer choices

  Comeza en 1931

  Comeza en 1936

  Remata en 1936

  Remata en 1939

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  19. Que bando venceu?

  answer choices

  O bando sublevado co apoio de Rusia

  O bando republicano co apoio de Rusia

  O bando sublevado co apoio de Italia e Alemaña

  O bando republicano co apoio de Italia e Alemaña

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  20. Que forma de goberno se instaurou despois da Guerra Civil?

  answer choices

  Democracia

  República

  Ditadura

  Monarquía

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  21. Como se chamou a época da ditadura de Franco?

  answer choices

  Franquismo

  Franquicismo

  Xeneralísimo

  Ratismo

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  22. Que pasou en España durante o Franquismo?

  answer choices

  Suprimiuse a Constitución

  Prohibíronse os partidos políticos e os sindicatos

  Implantouse a censura

  Concentrouse o poder nunha persoa

  Anuláronse os Estatutos de Autonomía

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  23. En que ano remata a ditadura de Franco?

  answer
  1975
 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  24. Tras a morte de Francisco Franco, quen foi o xefe do Estado en España?

  answer choices

  Felipe VI

  Xoan Carlos I

  Adolfo Suárez

  Alfonso XIII

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  25. Cando foi proclamado Xoan Carlos I rei de España?

  answer choices

  1974

  1975

  1976

  1977

 • Question 26
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  26. Que é a Transición?

  answer choices

  O paso dunha Ditadura a unha Democracia

  O paso dunha Democracia a unha Ditadura

  O paso dunha Ditadura a unha República

  O paso dunha República a unha Monarquía

 • Question 27
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  27. Foi o primeiro presidente da Democracia. Dirixiu a Transición

  answer choices

  Felipe González

  Adolfo Suárez

  Leopoldo Calvo Sotelo

  Xosé María Aznar

 • Question 28
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  28. En que data se convocaron as primeiras eleccións democráticas despois da República?

  answer
  1977
 • Question 29
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  29.- Cando se aprobou a actual Constitución española?

  answer choices

  1975

  1976

  1977

  1978

 • Question 30
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  30. Como é o Estado español segundo a Constitución?

  answer choices

  Unha Democracia

  Unha República

  Unha Ditadura

  Unha Monarquía Parlamentaria

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Enter Code