QUIZ
KSSM sejarah Tingkatan 5 Bab 1
ruainun
a few seconds ago
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
15 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  • Kemerdekaan Tanah Melayu 31 ogos 1957

  • Pembentukan Malaysia 1963 Maklumat yang berikut mempunyai kaitan dengan

  answer choices

  Perlembagaan

  Kedaulatan

  Demokrasi

  Pentadbiran

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah takrif kedaulatan dalam Bahasa melayu ?

  answer choices

  Kuasa tertinggi negara

  Kuasa pemerintahan

  Kebebasan negara

  Keagungan

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tunku Abdul Rahman adalah perdana Menteri Malaysia yang pertama .

  Apakah tafsiran beliau terhadap kedaulatan ?

  answer choices

  Semangat kekitaan

  Kuasa tidak terbatas

  Kebebasan dan keadilan

  Pengaruh undang-undang

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  • Revolusi keagungan di England

  • Revolusi perancis


  Penyataan berikut mempunyai perkaitan dengan

  kemunculan kedaulatan sesebuah negara.

  Apakah jenis kedaulatan tersebut

  answer choices

  Kedaulatan tradisional

  Kedaulatan undang-undang

  Kedaulatan antarabangsa

  Kedaulatan moden

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kedaulatan sesebuah negara dikaitkan dengan

  kebebasan dan kemerdekaan

  Apakah ciri-ciri yang menentukan kedaulatan sesebuah negara


  I Mempunyai Pengaruh

  II Mempunyai ideologi

  III Mempunyai Sempadan

  IV Mempunyai Perundangan

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  • Demokrasi

  • Raja berpelembagaan

  Maklumat berikut berkaitan sistem pemerintahan

  negara kita.

  Siapakah ketua utama negara

  answer choices

  Gabenor

  Presiden

  Perdana Menteri

  Yang DiPertuan Agong

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah maksud Demokrasi Perparlimen?

  answer choices

  Pemerintahan melalui perwakilan

  Pemerintahan secara mutlak

  Pemerintahan secara warisan

  Pemerintahan secara realpolitik

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kedaulatan memberi kebebasan kepada negara untuk menjalankan urusan pentadbiran tanpa campur tangan luar.

  Bagaimanakah sistem pentadbiran negara diperkukuhkan berdasarkan penyataan diatas,

  answer choices

  Pengagihan kuasa

  Kerjasama politik

  Hubungan antarabangsa

  Mantapkan kedudukan sultan

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sistem perundangan menjadi asas kepada pemerintahan negara. Mengapakah undang-undang penting kepada

  sesebuah negara ?

  answer choices

  Mengukuhkan parti pemerintah

  Menjamin kebebasan rakyat

  Menjamin keadilan rakyat

  Mengukuhkan kuasa raja

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah faedah daripada pengamalan dasar luar

  yang diamalkan oleh Malaysia

  answer choices

  Meningkatkan imej negara

  Kemasukan imigran

  Politik tidak stabil

  Huru hara berlaku

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pelbagai usaha telah dilakukan oleh kerajaan untuk

  memajukan dan meningkatkan taraf hidup rakyat

  selepas negara mencapai kemerdekaan.

  answer choices

  Membangunkan Kawasan luar bandar

  Memperkenalkan teknologi baru

  Meningkatkan pendapatan negara

  Memperkenalkan dasar pembangunan ekonomi

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapa kita perlu mengekalkan kedaulatan negara

  answer choices

  Meningkatkan imej negara

  Menarik pelaburan asing

  Mewujudkan kesejahteraan

  Menghapuskan identiti kaum

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pernyataan berikut adalah langkah untuk mempertahankan kedaulatan negara

  • Mewujudkan kestabilan politik

  • Mewujudkan kemakmuran ekonomi

  Apakah usaha pemerintah bagi mencapai matlamat

  tersebut

  answer choices

  Memperkukuhkan dasar-dasar kerajaan

  Melaksanakan undang-undang negara

  Mewujudkan intergrasi nasional

  Menghormati sesama kaum

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Patriotisme ialah perasaan cinta mendalam terhadap negara dan sanggup mempertahankan negara demi kemakmuran dan kestabilan sesebuah negara

  Apakah peranan rakyat bagi merealisasikan semangat

  tersebut ?

  answer choices

  Peka terhadap keselamatan negara

  Mengukuhkan pasukan keselamatan

  Menghormati lambang – lambang negara

  Menggalakkan kolaborasi dengan pihak luar.

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pemerintah dan rakyat mempunyai tanggungjawab

  bersama untuk mempertahankan negara daripada

  musuh. Mengapakah Kerjasama ini penting ?

  answer choices

  Memajukan taraf hidup rakyat

  Menaikkan imej negara

  Mengawal kemasukan imigran

  Mengekalkan kedaulatan negara

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Enter Code