History

11th

Image

KSSM sejarah Tingkatan 5 Bab 1

32.9K

15 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  • Kemerdekaan Tanah Melayu 31 ogos 1957

  • Pembentukan Malaysia 1963 Maklumat yang berikut mempunyai kaitan dengan

  Perlembagaan

  Kedaulatan

  Demokrasi

  Pentadbiran

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Apakah takrif kedaulatan dalam Bahasa melayu ?

  Kuasa tertinggi negara

  Kuasa pemerintahan

  Kebebasan negara

  Keagungan

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Tunku Abdul Rahman adalah perdana Menteri Malaysia yang pertama .

  Apakah tafsiran beliau terhadap kedaulatan ?

  Semangat kekitaan

  Kuasa tidak terbatas

  Kebebasan dan keadilan

  Pengaruh undang-undang

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags