QUIZ
BAB 3 RAJA BERPERLEMBAGAAN & DEMOKRASI BERPARLIMEN
7 months ago by
60 questions
Q.

Apakah yang memperkukuhkan sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka ?

answer choices

Agama Islam

Orang Laut

Perdagangan

Tun Perak

Q.

Pilih Kerajaan Melayu berikut yang meneruskan legasi Kesultanan Melayu Melaka.

answer choices

Johor-Riau

Majapahit

Srivijaya

Perak

Q.

Kerajaan TERAWAL yang diasaskan di negara kita ialah Kerajaan _________

answer choices

Kesultanan Melaka

Kesultanan Kedah

Kesultanan Johor

Q.

Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, keabsahan bagi setiap tindakan terletak pada ____________

answer choices

kedaulatan raja

Hukum Kanun Melaka

Q.

Mengapakah Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor 1895 diperkenalkan ?

answer choices

Menghalang pengaruh British

Kekalkan kedaulatan negeri

Q.

Apakah jawatan yang diwujudkan British di NNMB sebelum Perang Dunia Kedua?

answer choices

Residen

Penasihat British

Gabenor

Q.

Perjanjian antara Raja-raja Melayu dengan British sebelum Perang Dunia Kedua menjadikan negeri Melayu sebagai _________________ British.

answer choices

jajahan

naungan

Q.

Semasa zaman pendudukan Jepun di Tanah Melayu, Siapakah yang mengawasi kedudukan Raja-raja Melayu ?

answer choices

Gabenor Jepun

Residen Jepun

Nippon Yamashita

Q.

Selepas Perang Dunia Kedua, pemerintahan beraja menerima cabaran apabila British memperkenalkan _________ pada tahun 1946.

answer choices

Malayan Union

Persekutuan Tanah Melayu

Malaysia

Q.

Selepas pengenalan Malayan Union 1946, British telah mengembalikan kedaulatan Raja-raja Melayu menerusi Perjanjian _______________

answer choices

Tanah Melayu 1948

Tanah Melayu 1957

Q.

Durbar ialah majlis persidangan Raja-raja NNMB.

Di manakah Durbar pertama diadakan?

answer choices

Kuala Kangsar, Perak

Johor Baharu, Johor

Kota Bharu, Kelantan

Q.

Siapakah PENGERUSI Durbar Raja-raja NNMB ?

answer choices

Pesuruhjaya Tinggi British

Gabenor

Sultan-sultan mengikut giliran

Q.

Siapakah PENGERUSI Majlis Sultan-Sultan (The Council of Sultans) yang ditubuhkan berdasarkan Perlembagaan Malayan Union 1946?

answer choices

Gabenor

Pesuruhjaya Tinggi British

Sultan Perak

Q.

Majlis Raja-Raja ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1948.

Siapakah PENGERUSI Majis tersebut?

answer choices

9 Raja Melayu secara bergilir

Gabenor

Pesuruhjaya Tinggi

Q.

Siapakah yang berkuasa memeterai keputusan persidangan Majlis Raja-Raja ?

answer choices

Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja

Sultan Johor

Pengerusi MRR

Q.

Mohor Besar Raja-Raja tersebut mengandungi gambar ______________ 9 Negeri Melayu tertulis "Mohor Besar Raja=Raja Negeri Melayu" bertulisan Jawi.

answer choices

jata kerajaan

simbol alam semesta

bendera negeri Melayu

Q.

Pilih pihak yang TIDAK TERLIBAT semasa Mesyuarat Khas Majlis Raja-Raja berlangsung selepas merdeka.

answer choices

Yang di-Pertua Negeri

Gabenor

Sultan Melaka

Sultan Johor

Q.

Siapakah yang berkuasa memilih Yang di-Pertuan Agong dan Timbalannya ?

answer choices

Majlis Raja-Raja

Parlimen

Pilihan Raya Umum

Queen of Elizabeth

Q.

Pilih perlantikan jawatan berikut yang memerlukan rundingan dengan Majlis Raja-Raja.

answer choices

Ketua Hakim Negara

Pengerusi SPR dan ahli SPR

Ketua Audit Negara

Perdana Menteri

Q.

YDPA tidak boleh dikenakan sebarang prosiding dalam mana-mana mahkamah KECUALI di dalam ________

answer choices

Mahkamah Khas

Mahkamah King

Mahkamah Tentera

Q.

Berapakah tempoh masa diperuntukan bagi jawatan Yang di-Pertuan Agong ?

answer choices

5 tahun

3 tahun

Selamanya

Q.

Pilih bidang kuasa YDPA menurut Perlembagaan Malaysia.

answer choices

Melantik Perdana Menteri

Membubarkan Parlimen

Meminda undang-undang

Melantik diplomat Malaysia ke luar negara

Q.

Baginda merupakan KETUA AGAMA ISLAM bagi negeri-negri berikut KECUALI

answer choices

PAHANG

KUALA LUMPUR

PULAU PINANG

SELANGOR

Q.

Siapakah yang berkuasa mengisytiharkan DARURAT di negara kita?

answer choices

YDPA

Perdana Menteri

Jemaah Menteri

Rakyat

Q.

YDPA berkuasa mengampunkan hukuman yang dijatuhkan oleh mahkamah berikut.

answer choices

Mahkamah Tentera

Mahkamah Syariah Melaka

Mahkamah Syariah Sarawak

Mahkamah Persekutuan

Q.

Apakah matlamat SUHAKAM?

answer choices

Melindungi hak asasi semua orang

Memperkasa sukan negara

Menjamin keadilan undang-undang kepada rakyat

Q.

Kuasa pemerintahan negara kita dibahagikan kepada 3 badan.

Siapakah yang memegang PUNCA KUASA kuasa pemerintahan tersebut?

answer choices

YDPA

Mahkamah Persekutuan

Legislatif

Judisiari

Q.

Pilih komponen utama Parlimen Malaysia

answer choices

YDPA

Dewan Rakyat

Dewan Negara

Pengerusi Dewan Rakyat

Q.

Dewan Negara merupakan Dewan Tertinggi dalam sistem perundangan negara.

Dewan Negara juga dikenali sebagai ________

answer choices

Senat

Dewan Rakyat

Dewan Raja

Q.

Pilih negeri yang TIDAK mempunyai DEWAN UNDANGAN NEGERI (DUN).

answer choices

KUALA LUMPUR

PUTRAJAYA

LABUAN

PERLIS

Q.

Bagaimanakah ahli Dewan Rakyat dipilih ?

answer choices

Pilihan raya

Perlantikan oleh YDPA

Penggiliran 5 tahun sekali

Q.

Apakah fungsi UTAMA ahli Dewan Rakyat?

answer choices

Menggubal undang-undang

Meluluskan undang-undang

Mentafsir undang-undang

Q.

Berapakah bilangan ahli Dewan Negara?

answer choices

70

222

Q.

Berapakah bilangan ahli Dewan Negara yang dilantik oleh YDPA atas nasihat Perdana Menteri ?

answer choices

70

44

Q.

Berapakah jumlah wakil ahli Dewan Negara daripada negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur?

answer choices

2

70

1

Q.

Apakah gelaran untuk ahli Dewan Negara ?

answer choices

Senator

Yang Berhormat

Q.

Berapakah tempoh masa ahli Dewan Negara memegang jawatan?

answer choices

3 Tahun

5 Tahun

Q.

Adakah ahli Dewan Negara boleh dilantik menjadi anggota kabinet (Menteri) ?

answer choices

Ya

Tidak

Q.

Berapakah bilangan ahli Dewan Rakyat di Malaysia?

answer choices

222

70

2222

Q.

Apakah gelaran yang diberikan kepada ahli Dewan Rakyat?

answer choices

Wakil Rakyat

Senator

Tan Sri

Dato'

Q.

Berapakah tempoh masa jawatan sebagai ahli Dewan Rakyat?

answer choices

3 Tahun

5 Tahun

10 Tahun

Tanpa had

Q.

Pilih umur minimum untuk menjadi ahli Dewan Negara dan Dewan Rakyat di Parlimen Malaysia.

answer choices

30 Tahun

21 Tahun

18 Tahun

40 Tahun

Q.

Secara umumnya, di antara Dewan Rakyat dan Dewan Negara, yang manakah lebih berkuasa?

answer choices

Dewan Rakyat

Dewan Negara

Q.

Berkaitan rang undang-undang kewangan dan perbekalan, Dewan Negara boleh menangguhkan kelulusan selama ______ bulan sebelum diluluskan.

answer choices

satu

dua

dua belas

Q.

Menurut Perlembagaan Malaysia, bolehkah Dewan Negara MENOLAK pindaan perlembagaan yang diluluskan oleh Dewan Rakyat?

answer choices

Tidak boleh

Boleh

Bergantung kepada situasi dan masa

Q.

Badan eksekutif Kerajaan Persekutuan merujuk kepada

answer choices

Jemaah Menteri

Legislatif

Kehakiman

Q.

Apakah TUGAS UTAMA Jemaah Menteri di Malaysia?

answer choices

Menggubal dasar negara

Menggubal undang-undang di Parlimen

Q.

Siapakah yang mengetuai Jemaah Menteri di Malaysia?

answer choices

Perdana Menteri

YDPA

Rakyat

Q.

Siapakah yang mengetuai setiap Kementerian di negara kita?

answer choices

Menteri

Ketua Setiausaha Negara

Ketua Setiausaha Kementerian

Q.

Setiap Menteri mesti mempertahankan keputusan yang dibuat oleh Jemaah Menteri.

Jika tidak, Menteri berkenaan perlu ...................

answer choices

meletak jawatan

melawan Perdana Menteri

membuat undi tidak percaya

Q.

Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di Semenanjung Tanah Melayu dikenali sebagai

answer choices

EXCO

Parlimen

Majlis Tertinggi

Kabinet

Q.

Badan eksekutif di Sarawak dan Sabah dikenali sebagai

answer choices

Kabinet Negeri

EXCO

Q.

Bagi negeri beraja, Siapakah yang mengetuai pentadbiran Kerajaan Negeri ?

answer choices

Menteri Besar

Ketua Menteri

Perdana Menteri

Q.

Sultan Muhammad II telah membentuk Sistem Jemaah Menteri di kelantan.

Berapakah bilangan badan Jemaah Menteri yang diwujudkan?

answer choices

8

4

12

Q.

**Mentafsir Undang-Undang

Badan manakah yang mempunyai kuasa tersebut?

answer choices

Badan Kehakiman

Badan Perundangan

Badan Eksekutif

Q.

MAHKAMAH ATASAN

1. Mahkamah Persekutuan

2.X

3. Mahkamah Tinggi

X merujuk kepada :

answer choices

Mahkamah Rayuan

Mahkamah Sesyen

Mahkamah Majistret

Q.

Bagaimanakah Hakim memastikan badan kehakiman menjadi institusi yang ADIL ?

answer choices

Bebas daripada pengaruh politik

Menyertai kabinet

Menyertai semua parti politik

Q.

Mengapakah konsep pengasingan kuasa dilakukan ?

answer choices

Supaya tidak dikuasai oleh seseorang

Mewujudkan pemerintahn adil

Menjadi semak dan imbang dalam pemerintahan

Q.

Unsur MODEN dalam Demokrasi Berparlimen negara ialah berdasarkan model ________

answer choices

Westminster England

Raja Melayu

Q.

Pada Pilihan Raya Umum ke-14 2008, kerjasama politik telah membolehkan __________________ menang dalam pilihan raya untuk membentuk Kerajaan Persekutuan.

answer choices

Pakatan Harapan

Perikatan Nasional

Barisan Nasional

Quizzes you may like
10 Qs
Kemerdekaan
3.1k plays
13 Qs
Nombor & Bilangan Bahasa Arab
3.2k plays
9 Qs
Malaysia
1.8k plays
18 Qs
Riwayat Hidup Nabi
1.1k plays
20 Qs
Bendera Kebangsaan
6.2k plays
11 Qs
Sejarah Malaysia
3.1k plays
12 Qs
Kata Tanya 疑问句
3.3k plays
20 Qs
Selamat Datang Nabi Kekasihku
1.6k plays
Why show ads?
Report Ad